Bài mới

Tất cả

Điều giác ngộ thứ 5 – Kinh bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ ngũ giác ngộ: Ngu si sanh tử. Bồ-tát thường niệm, Quảng học đa văn, Tăng trưởng trí tuệ, Thành tựu biện tài, Giáo hóa nhất thiết, Tất dĩ đại...

Điều Giác Ngộ thứ 4 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc, Thường hành tinh tấn, Phá phiền não ác, Tồi phục tứ ma, Xuất ấm giới ngục. DỊCH: Điều thứ tư cần nên giác biết: Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân. Thường tu tinh...

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Các sự chuẩn...

Ba bardo thứ nhất mà chúng ta sẽ thảo luận là ba bardo mà chúng ta có thể làm việc với trong đời này. Cái đầu tiên được gọi là Bardo Đời...

Mỗi khi nhớ mẹ

Đại sư Shabkar Tsokdruk Rangdrol (thế kỷ 18 tại Tây Tạng) là một đại hành giả có phong thái phi phàm. Sư sống ẩn...

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 1

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai...

Điều Giác Ngộ thứ 3 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ tam giác tri: Tâm vô yểm túc, Duy đắc đa cầu, Tăng trưởng tội ác. Bồ-tát bất nhĩ, Thường niệm tri túc, An bần thủ đạo, Duy tuệ thị nghiệp. DỊCH: Điều thứ ba phải thêm giác biết: Đắm...

Quan tâm nhiều

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Nữ Thiền Sư Dipa Ma khai thị về hành Thiền Minh Sát

Các câu hỏi và lời giải đáp sau đây được ghi chép lại trong các cuộc phỏng vấn với Dipa Ma tại Ấn độ...

Đức Phật Thích Ca Thi Triển Thần Thông Tại Thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul...

Bài viết trong tuần

Tất cả

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE