Bài mới

Tất cả

Hoàn thiện biên tập Kho Tàng Tâm Yếu (Gongter) được khám...

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức ngày 10 tháng 6 Tạng lịch. Tổ chức Phật giáo Ripa Ladrang đã tổ chức kỷ...

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Bardo Pháp Tánh

Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với Bardo Pháp tánh. Tôi đã giảng chút ít về ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Đứa con, hay ánh sáng con đường hợp...

Điều Giác Ngộ thứ 2 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ nhị giác tri: Đa dục vi khổ, Sanh tử bì lao, Tùng tham dục khởi, Thiểu dục vô vi, Thân tâm tự tại. DỊCH: Điều thứ hai lại cần giác biết: Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều. Nhọc nhằn sanh...

Điều Giác Ngộ thứ 1 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN:  Vi Phật đệ tử, Thường ư trú dạ, Chí tâm tụng niệm, Bát Đại Nhân Giác. DỊCH: Chúng ta đã là hàng Phật tử, Đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì. Chí thành tụng niệm nhớ ghi, Tám...

Phát tâm Bồ đề – Quán tâm Bình đẳng hay Đại...

Muốn luyện cho tâm mình thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ mình, việc đầu tiên cần phải làm phát...

Phát tâm Bồ đề – Thấy tất cả chúng sinh đều...

Thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Bước tu kế tiếp là luyện cho tâm thấy được tất cả chúng sinh đều...

Quan tâm nhiều

Nữ Thiền Sư Dipa Ma khai thị về hành Thiền Minh Sát

Các câu hỏi và lời giải đáp sau đây được ghi chép lại trong các cuộc phỏng vấn với Dipa Ma tại Ấn độ...

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Đức Phật Thích Ca Thi Triển Thần Thông Tại Thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE