Bài mới

Tất cả

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và...

Điều giác ngộ thứ 7 và thứ 8 – Kinh Bát...

ĐIỀU GIÁC NGỘ 7 CHÁNH VĂN: Đệ thất giác ngộ: Ngũ dục quá hoạn. Tuy vi tục nhân, Bất nhiễm thế lạc, Thường niệm tam y, Ngõa bát pháp khí, Chí nguyện...

Điều Giác Ngộ thứ 6 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ lục giác tri: Bần khổ đa oán, Hoạnh kết ác duyên, Bồ tát bố thí, Đẳng niệm oán thân, Bất niệm cựu ác, Bất tắng ác nhân. DỊCH: Điều thứ...

Hãy lật ngược những suy nghĩ của bạn

“Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân chúng...

Điều giác ngộ thứ 5 – Kinh bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ ngũ giác ngộ: Ngu si sanh tử. Bồ-tát thường niệm, Quảng học đa văn, Tăng trưởng trí tuệ, Thành tựu biện tài, Giáo hóa nhất thiết, Tất dĩ đại...

Điều Giác Ngộ thứ 4 – Kinh Bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc, Thường hành tinh tấn, Phá phiền não ác, Tồi phục tứ ma, Xuất ấm giới ngục. DỊCH: Điều thứ tư cần nên giác biết: Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân. Thường tu tinh...

Quan tâm nhiều

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Nữ Thiền Sư Dipa Ma khai thị về hành Thiền Minh Sát

Các câu hỏi và lời giải đáp sau đây được ghi chép lại trong các cuộc phỏng vấn với Dipa Ma tại Ấn độ...

Đức Phật Thích Ca Thi Triển Thần Thông Tại Thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE