Bài mới

Tất cả

Vòng hoa báu bốn Pháp – Tịnh hóa mê lầm thành...

Tiếp theo là sự tịnh hóa mê lầm thành tánh giác nguyên sơ. Trong hai giai đoạn của việc này, cái trước là tạm...

Vòng hoa báu bốn Pháp – Chuyển hướng tâm bạn về...

Bất cứ ai muốn vượt qua biển sanh tử không bờ bến trước phải nghĩ đến nỗ lực ngay trong đời này để thành...

Vòng hoa báu bốn Pháp – Tiêu trừ mê lầm trên...

Hơn nữa, có những phương pháp chung, đặc biệt và vô song để tiêu trừ mê lầm trên con đường. Khi chấp nhận việc đi...

Vòng hoa báu bốn Pháp – Thực hành Pháp như là...

Hãy giả sử rằng với niềm tin bạn đã đi vào Pháp cao cả, tốt lành, tối thượng và bây giờ bạn muốn tiến...

Con đường đến tự do vô thượng – Sự quy y

Được thúc đẩy bởi sự sợ hãi những đau khổ của sự tái sinh và những cảnh giới thấp của vòng sinh tử, một...

Đức Jigme Khyentse Rinpoche – Giám đốc Tổ chức Dịch thuật...

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche và khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa...

Quan tâm nhiều

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Vượt qua triền cái Hôn trầm và Thuỵ miên

Trong Anguttara Nikāya (Tăng Chi Kinh), Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa hôn trầm và thụy miên như sau: “ Nếu...

Nữ Thiền Sư Dipa Ma khai thị về hành Thiền Minh Sát

Các câu hỏi và lời giải đáp sau đây được ghi chép lại trong các cuộc phỏng vấn với Dipa Ma tại Ấn độ...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE