CHIA SẺ

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.

Hôm nay, 21/05/2018 Dương lịch (tức là ngày 07 theo lịch Tây Tạng) là một ngày quan trọng và thiêng liêng với sự kiện Đức Phật Đản Sinh. Một ngày công đức tăng trưởng mạnh mẽ.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành!

Viet Rigpa Foundation