CHIA SẺ

Trước kia, ở Tây Tạng, ở một thôn nhỏ, có một cụ bà, nhà của bà ở đầu thôn, còn phía cuối thôn là một hộ gia đình giàu có. Một ngày nọ, hộ gia đình giàu có kia có người mất, người mất chính là bạn thân của cụ bà, cụ bà biết tin đã tới tham gia lễ tang. Trong tang lễ, gia đình giàu có này đã thỉnh rất nhiều các vị Lama tới để làm đàn pháp “ Trung ấm văn võ bách tôn – Cứu độ trung ấm pháp ”.

Trong đàn thành, các vị Lama treo rất nhiều thangka các vị Bổn tôn khác nhau. Khi ấy cụ bà trông thấy rất nhiều Pháp tướng Bổn tôn mà trước giờ cụ chưa từng nhìn thấy, cụ liền hỏi một vị Lama. Vị Lama liền nói với cụ bà, những vị Bổn tôn này đều là những vị Bổn tôn sẽ xuất hiện khi người mới lâm chung. Cụ bà hỏi lại vị Lama với lòng đầy hoài nghi: “Thật vậy sao? kì lạ thật, người mới mất, những vị Bổn tôn này sẽ xuất hiện sao? ” Sau đó, cụ bà với lòng tràn đầy ngờ vực mà trở về nhà.

Ba năm sau, cụ bà đó cũng qua đời. Gia đình cụ bà cũng có điều kiện, cho nên con cái cụ cũng thỉnh rất nhiều vị Lama về làm đàn pháp liên tục trong 49 ngày để hồi hướng cho cụ. Sau đó, một người con trai của cụ đã mang rất nhiều vàng bạc đá quý đến cúng dường Đại Bảo Pháp Vương Karmapa. Khi đến tu viện của Ngài, vì số lượt người đăng ký gặp Ngài rất đông, cho nên phải tới ngày thứ ba anh này mới gặp được Đại Bảo Pháp Vương Karmapa.

Anh ta đã tiến hành cúng dường những thứ quý giá nhất lên Ngài, sau đó anh ta nói với Đại Bảo Pháp Vương: “ Mẹ của con mới qua đời, rất mong Ngài tiếp dẫn mẹ con vãng sinh Tịnh Độ, xin Ngài hãy đồng ý lời thỉnh cầu của con”. Đại Bảo Pháp Vương nói: “ Việc này Ta không thể đáp ứng được.” Người con trai nói: “ Vậy xin Ngài hãy nói cho con biết hiện nay mẹ con đang ở đâu rồi?”. Đại Bảo Pháp Vương trả lời:“ Việc này Ta làm sao biết được, Ta không có thần thông, không nhìn thấy gì cả.” Người con trai liền nói: “ Không được, không được, Ngài nhất định phải nói cho con biết, hiện tại mẹ con đang ở đâu? Con mong Ngài tiếp dẫn bà ấy, gia trì bà ấy, để mẹ con được vãng sinh Tịnh Độ. ” Đại Bảo Pháp Vương nói: “ Ta không có khả năng ấy, không có thần thông cao siêu như vậy.” Người con trai bỗng khóc rất lớn, ôm lấy chân Đại Bảo Pháp Vương và nói: “ Ngài có, Ngài có khả năng ấy, xin Ngài hãy nhận lời với con, hãy giúp mẹ con.”

Cuối cùng Đại Bảo Pháp Vương nói: “ Người con trai, mẹ của con đã thành Phật được mấy tuần rồi.” Lúc này người con trai liền nói: “ Ngài nói dối, cả đời mẹ con không tu hành, không tụng kinh trì chú, không niệm danh hiệu Phật, sao mẹ con có thể thành Phật chứ ? Liệu có phải do con khóc, ôm chân Ngài không buông, nên Ngài mới nói vậy, đúng không? ” Đại Bảo Pháp Vương nói: “Không phải, Không phải như thế.” Sau đó Ngài hỏi người con trai : “Ba năm trước trong thôn của anh có người mất, mẹ anh đã tới tham gia lễ tang, đúng lúc các vị Lama đang làm đàn pháp, mẹ anh đã trông thấy ảnh rất nhiều vị Bổn tôn, có một vị Lama đã trả lời mẹ anh rằng, người mới mất sẽ được gặp các vị Bổn tôn này. Cho nên khi mới mất, mẹ anh đã gặp những vị Bổn tôn này, liền nhận ra, và đã được giải thoát rồi. Nếu anh không tin, khi trở về anh tìm gia đình đó, hỏi họ, hỏi vị Lama đó sẽ rõ thôi.

Sau khi về nhà, người con trai liền tìm gặp hỏi vị Lama làm đàn pháp năm ấy, thì biết rằng mọi lời Đại Bảo Pháp Vương nói là hoàn toàn đúng, trong lòng anh rất vui vì điều đó, vui vì mẹ mình quá may mắn, cả đời không biết tu hành là gì, chỉ vì một lần được nhìn qua hình các vị Bổn tôn, ghi nhớ, khi lâm chung, nhận ra các vị Bổn tôn mà được giải thoát.”

 Đức Yongey Mingyur Rinpoche