CHIA SẺ

Bạn cũng có thể trì tụng thầm. Một bài tập được gọi là “hơi thở ba phần” gồm việc niệm “ba chủng tử tự” hòa hợp với hơi thở. Phương pháp này phát triển sự tập trung và sức mạnh của tâm thức, tịnh hóa những cảm xúc tiêu cực và có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho bất cứ sự thiền quán chữa bệnh nào khác.

Trong hơi thở ba phần, niệm thầm om khi hít vào. Niệm ah khi ngừng thở một lúc cho đến khi hơi thở gần bắt đầu muốn ra. Niệm hung trên hơi thở ra. Cảm nhận bạn đang hòa nhập hơi thở với thân, ngữ, tâm của chư Phật mọi thời. Nếu bạn cảm thấy thích hợp hơn với cách tiếp cận trần tục, hãy thông cảm những âm này như hiện thân của sức mạnh, sự rộng mở và nhất thể của vũ trụ.

Hãy để cho hơi thở và những âm trôi chảy tự nhiên. Hoàn toàn chú tâm đến điều này sao cho hơi thở, những âm và tâm bạn trở thành một. Cuối cùng, hãy để cho việc niệm thầm tan vào hơi thở thư giãn, buông bỏ những âm và hòa nhập vào sự tĩnh lặng của hơi thở.

Những tiếng ồn ào của đời sống hiện đại đã thu hút chúng ta vào sự phóng dật ồn ào, đưa chúng ta xa rời con người thực của mình. Có thể chúng ta sợ hãi sự yên lặng, giống như trẻ em sợ bóng tối. Bằng việc hoàn toàn hiến mình cho sự hát, tụng, do thân và tâm hợp nhất, ta biết cách thưởng thức âm thanh. Sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc hoàn toàn thưởng thức sự tĩnh lặng.

Tulku Thondup Rinpoche

Trích từ tác phẩm: Năng lực chữa lành của tâm

Việt dịch: Tuệ Pháp

Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến