CHIA SẺ

Với sự thỉnh cầu thành kính của chư Phật tử châu Á, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi khai truyền Tứ Diệu Đế, 37 phẩm trợ Đạo và “Thích Bồ Đề Tâm Luận” của Tổ Long Thọ từ 10.30 sáng đến 12.00 giờ Việt Nam, từ ngày mùng 04 đến ngày 06 tháng 09 năm 2019 tại Dharamsala – Ấn Độ.

Quý Phật tử hoan hỷ truy cập trực tiếp để lắng nghe thánh Pháp bằng tiếng Việt tại link: https://livestream.com/DalaiLamaVietnamese/asia-2019

Viet Rigpa Foundation