CHIA SẺ

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP BUỔI THUYẾT GIẢNG CỦA ĐỨC DALAI LAMA XIV TỪ NGÀY 04 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2019 TẠI DHARAMSALA – ẤN ĐỘ

Với sự thỉnh cầu thành kính của Phật tử Hàn Quốc, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi khai truyền Bát Nhã Tâm Kinh từ 10.30 sáng đến 12.00 giờ Việt Nam, từ ngày mùng 04 đến ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại Dharamsala – Ấn Độ.

Quý Phật tử hoan hỷ truy cập trực tiếp để lắng nghe thánh Pháp bằng tiếng Việt tại link:

https://vn.dalailama.com/live

Viet Rigpa Foundation