Tác giả Đăng bởi Liên Hoa Pháp

Liên Hoa Pháp

37 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Vọng tâm phát sinh như thế nào

Mục đích của thiền định là để có trí tuệ hầu chấm dứt tất cả những ảo tưởng và u mê. Trước tiên, sự...