Tác giả Đăng bởi Viet Rigpa

Viet Rigpa

1126 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Tán thán Đức Phật Thích Ca

Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã...