CHƯ PHẬT

CHƯ PHẬT

Lý Tứ Đế

Bốn chân lý (S: āryas, P: ariyas), thường được gọi là bốn sự thật, là giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn. Quán lý Tứ đế sẽ giúp chúng ta hiểu phương cách...

Nguồn gốc và Truyền bá Giáo lý Đức Phật

Không phải ai cũng nghĩ giống nhau. Họ có những nhu cầu, ảnh hưởng, và khuynh hướng riêng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, ngay cả về tôn giáo. Như một bậc đạo...

Kính phụng Di Giáo

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,...

Những lợi lạc của Thần chú Kim Cương Thượng Sư

Kính lễ Bậc Thầy, Bổn Tôn, Không hành nữ. Con, người phụ nữ thấp kém Yeshe Tsogyal, dâng cúng Mandala ngoài, trong và mật, xin kính cẩn tác bạch: “Hỡi Đại Sư Liên Hoa Sinh, những Phật sự của Ngài vì lợi lạc của mọi hữu tình chúng...

Sơ tâm là hảo tâm

Hủy hình phi pháp phục Cát ái, từ sở thân Xuất gia hành Phật đạo Nguyện độ nhất thiết nhân Đó là bốn câu thơ rất đẹp ca ngợi chí hướng người xuất gia. Hủy hình có nghĩa là hủy...

Cha mẹ sinh ra nhục thân, Bổn sư sinh ra Pháp thân

Mỗi vị xuất gia được biết đến Phật pháp và may mắn thoát khỏi phiền não thế tục, tiến trên con đường giác ngộ giải thoát đều là nhờ đấng tôn sư rủ lòng...

Công đức chư Bổn tôn Kính ái

Mỗi vị Bổn tôn kính ái đều sở hữu phẩm tính đặc biệt riêng. Nếu chúng ta cầu nguyện đến chư vị với lòng sùng mộ, không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ được trao tặng tất cả các thành tựu (siddhi) mà chúng ta mong cầu. Những lời cầu nguyện của các bạn...

Ngày Đại cát tường Lhabab Duchen – Sự kiện Đức Phật trở về thế...

HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG LHABAB DUCHEN - SỰ KIỆN ĐỨC PHẬT TRỞ VỀ THẾ GIAN THẦN CHÚ SHAKYAMUNI: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ hiện...

Tán thán Đức Phật Thích Ca

Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã độc tôn, con đảnh lễ Tôn Giả thiện xảo thời...

Terchen Namkha Drimed Rinpoche khai thị về ý nghĩa và lợi lạc của Bảo...

Trong truyền thống Phật giáo, chúng ta có Thân, Khẩu và Ý. Tôn Tượng biểu tượng cho Thân. Kinh Phật biểu tượng cho Khẩu. Bảo Tháp biểu tượng cho Ý. Như vậy, Tôn Tượng...

Bài mới nhất

Vọng tâm phát sinh như thế nào

Mục đích của thiền định là để có trí tuệ hầu chấm dứt tất cả những ảo tưởng và u mê. Trước tiên, sự...