CHƯ PHẬT

CHƯ PHẬT

Luận giải bài ca ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Kính lễ đạo sư và đấng bảo hộ của chúng con, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Sự thông tuệ của ngài chiếu soi như mặt trời, không bị che mờ bởi vọng tưởng hay dấu vết của si mê, Ngài giữ trong tim một bộ kinh biểu tượng của việc...

Thực hành thiền Đức Tara trắng

Giới thiệu Thực hành về Đức Tara là thực hành rất quen thuộc ở Tây Tạng. Có nhiều thực hành vềĐức Tara – Tara Xanh lá, Tara Trắng, Tara Đỏ, Tara Vàng, Tara Xanh dương...

Phẩm Phật Đạo – Thực hành con đường Bồ tát qua kinh Duy Ma...

Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi trưởng giả Duy Ma Cật rằng: “Bồ tát làm thế nào để thông đạt Phật đạo?” Ngài Duy Ma Cật nói: “Nếu Bồ tát hành nơi phi...

Đức Phật và Phật Pháp – Đức Phật nhập Đại Niết Bàn

"Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng rạng tỏ ban đêm. Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. Lúc hành thiền, hào quang chư Phạm Thiên chiếu sáng. Nhưng ngày như đêm, Đức Phật rực rỡ sáng lòa trong vinh hạnh."  -- Kinh Pháp Cú Đức Phật là...

Đức Phật và Phật Pháp – Đời sống hằng ngày của Đức Phật

"Đức Thế Tôn đã tự giác. Ngài hoằng dương Giáo Pháp Để giác ngộ kẻ khác." -- Majjhima Nikaya Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, ngoại trừ...

Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp đầu tiên

Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế. Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. Cao thượng nhất trong các loài có hai chân là Đấng Toàn Giác. -- Kinh Pháp Cú. Lời Giới Thiệu Dân tộc Ấn Độ thời xưa được nổi...

Đức Phật và Phật Pháp – Sau khi thành Đạo

“Trên thế gian, không luyến ái là hạnh phúc” — Udana Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội Bồ Đề, thì có một bà giàu lòng quảng đại tên Sujata thình lình dâng đến Ngài một...

Về Các Nghi Thức Cúng Dường Đấng Đại Sư Tử Gesar

ĐẤNG ĐẠI SƯ TỬ GESAR Điều sau đây liên quan đến Vua Gesar, chúa tể sư tử vĩ đại và chiến thần (dgra lha) oai hùng của thế gian này. Huyễn Võng Văn Thù nói rằng: Bằng thanh kiếm trí tuệ, cung và tên, Ngài chiến đấu và đánh...

Hoạt động kính ái

Giáo lý này được ban lúc bắt đầu thực hành nhóm mở rộng lần thứ ba về Padma Khandro ở trung tâm Lerab Ling. Trong đó, Rinpoche đã giải thích cách mà hoạt động kính ái hòa hợp vào trong con đường Phật giáo và chỉ ra những...

Đức Phật và Phật Pháp – Từ đản sanh đến xuất gia

"Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại." -- Tăng Nhứt A Hàm  ================ Đản Sanh Nhằm ngày trăng...

Bài mới nhất

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và...