BẬC THẦY (LAMA)

BẬC THẦY (LAMA)

Không có bài viết để hiển thị

Bài mới nhất

Tứ thần túc

Tứ thần túc là hành pháp thứ ba sau Tứ niệm trụ và, Tứ chánh cần thuộc bảy hành phẩm trong ba mươi bảy phẩm đạo. Hai hành phẩm đầu nghiêng hẳn...