MẬT TÔNG

MẬT TÔNG

Thái độ của Mật thừa khi lắng nghe Giáo Pháp

Thiện xảo bao la trong phương tiện: Thái độ của Mật thừa Quyển Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu nói về Mật Thừa như sau: Cùng mục tiêu nhưng tự tại thoái khỏi mọi mê lầm Phong...

Động lực bao la của bồ đề tâm khi lắng nghe Giáo Pháp

Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp gồm có hai phương diện: thái độ đúng đắn và hành vi đúng đắn. 1. Thái độ: Thái độ đúng đắn là thái độ kết hợp Bồ Đề...

Lời chân thật

Lời cầu nguyện được sáng tác bởi: Ngài Tenzin Gyatso – Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng   Hỡi Chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng Của quá khứ, hiện tại và vị...

Đức Phật Thích Ca thi triển thần thông tại thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul Düchen để kỷ niệm ngày cuối cùng của 15 ngày...

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899) Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử...

Tám bài kệ chuyển hóa Tâm

Với quyết tâm thành tựu mục đích tột cùng cao cả Làm lợi lạc hết thảy chúng hữu tình, Tâm hạnh trân quý còn hơn cả viên bảo châu như ý, Nguyện luôn yêu thương giữ gìn...

Hòa bình thế giới thông qua lòng từ bi

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được mời tham gia lễ kỷ niệm Ngài được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Sự kiện...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ nhất

Nếu bạn sử dụng hiện tại một cách vô ích và rời khỏi cuộc đời này với đôi bàn tay trắng, Hỡi dân chúng Tingri, thật khó gặp lại một đời người sau này. Một số...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời giới thiệu của Trulshik Rinpoche

OM SVASTI Sư tử của Thế giới, bậc an trụ ở Thánh Địa và những địa điểm khác Mang thân tướng con người và cuộc đời giải thoát kỳ diệu của ngài Kéo dài sáu trăm năm, Con kính cẩn...

Một trăm lời khuyên dạy – Sự mở đầu

Kính lễ Đạo sư! Những hành giả may mắn tụ họp ở đây, tại Tingri, hãy lắng nghe! Như sự mở đầu cho bài giảng, Padampa Sangye đảnh lễ Đạo sư tâm linh, suối nguồn của...

Bài mới nhất

Những điều nên tránh khi lắng nghe Giáo Pháp – Sáu...

Trong Như Thật Luận (Tương Ưng Luận) có nói:  Kiêu mạn, thiếu lòng tin và thiếu nỗ lực,  Sao lãng bên ngoài, căng thẳng bên trong và chán nản;  Đây là sáu điều ô nhiễm.  Hãy từ bỏ sáu điều...