ĐẠO SƯ

ĐẠO SƯ

Đức Lạt Ma Ole Nydahl, người nắm giữ nhiều dòng truyền thừa Phowa

Ngài Lạt Ma Ole Nydahl sinh ngày 16/03/1941 (19/02/Tân Tỵ) tại vùng phụ cận Copenhagen, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Đan Mạch. Kể từ những thập niên 1970 của thế...

Lời dạy cuối cùng của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

“Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những...

Nương dựa Đạo sư

Diệu pháp này do / ngài A-ti-sa / thu tóm tinh túy / của lời Phật dạy / mà soạn thành văn. / Vì vậy dù chỉ / đọc nghe một lần / cũng...

Cam kết trì giữ đạo đức kiên định của đức Chatral rinpoche

Chatral Rinpoche nổi danh trong cộng đồng Tây Tạng bởi giới luật tâm linh vô song của ngài, đặc biệt là khi xảy ra việc ngài tự chế không ăn thịt. Ăn thịt là một phương diện kiên cốcủa văn hóa Tây Tạng và rất ít người có thể kiêng thịt lâu dài. Đức Đạt Lai...

Thiện tri thức – điều kiện cần để đạt đến Giác Ngộ

Điều trói buộc chúng ta vào sinh tử là tập quán sâu xa luôn luôn đi theo đường hướng hay những kế hoạch sai lầm. Để giúp đỡ chúng ta, bảo vệ ta, và...

Lời dạy cuối cùng của Đức Milarepa cho Đức Gampopa

Jetsun Milarepa là một vị Tăng phiêu bồng nổi tiếng nhất Tây Tạng, đồng thời là một du ca. Ngài sống cách đây khoảng chín trăm năm trong một hang đá ở Hi-mã-lạp sơn...

Đạo sư chân chính

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU TRÊN CON ĐƯỜNG giải thoát và giác ngộ, chúng ta cần gặp một vị đạo sư chân chính đầy đủ phẩm chất. Để tìm thấy một người như vậy, đầu tiên ta cần hiểu các đặc điểm tiêu biểu của một con người như vậy. Khi chúng ta đến...

Jetsunma Ahkon Lhamo – Người phụ nữ đầu tiên là hóa thân của một...

Luân hồi tái sinh là một đề tài ngày càng được quan tâm trong thế giới ngày nay; với những tài liệu và chứng cứ về tái sinh mỗi ngày một nhiều, chúng tôi...

Guru Yoga – Sự hợp nhất với bản tánh của Đạo sư

Bây giờ chúng ta đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga, qua nó trí huệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong...

Bậc Thầy – Cội nguồn của ân phước gia trì

Vienna, tháng 10 năm 1987 Giáo lý Phật Đà có thể được chia thành con đường Kinh thừa và con đường Mật thừa. Con đường Kinh thừa dựa trên những nguyên nhân và con đường...

Bài mới nhất

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và...