ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Đi tìm bản ngã

Geshe Ngawang Dhargyey (1921-1995) sinh ra ở vùng Trehor thuộc Kham, phía đông của Tây Tạng và học ở Tu viện Dhargyey địa phương cho đến khi 18 tuổi. Khi đó, ngài đến Tu viện Sera ở Lhasa. Ngài rời khỏi Tây Tạng năm...

Những tu tập của con đường của người thượng căn

Mặc dù ta đạt được giải thoát nhờ thực hành con đường Tam học (Giới, Định và Tuệ), nhưng như thế cũng chưa đủ. Dù bạn không lang thang trong sinh tử nữa nhờ...

Những tu tập thông thường của con đường của người trung căn

Mặc dù nhờ từ bỏ mười ác hạnh và vun trồng mười thiện hạnh, ta có thể có được một tái sinh ở những cõi cao, nhưng ta sẽ không thoát khỏi những đau...

Rangjung Pema Nyingtik – Một phát lộ Terma tâm của Dilgo Khyentse Rinpoche

Bài nói chuyện này được ban bởi Orgyen Tobgyal Rinpoche một vài ngày trong Pháp hội Drupchen về Rangjung Pema Nyingtik mà Ngài đang cử hành cùng với các Lama và tu sĩ của Ngài...

Tổ Dromtonpa

Dromtonpa là người phiên dịch của Lama Atisha. Ngài sinh ra ở phía Bắc Lhasa, rất gần với Tolung, nơi sinh của Lama Yeshe. Đây là một nơi thiêng liêng ở đó Lama Tsongkhapa...

Chết, thể dạng trung gian, tái sinh – Phần 1

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây Tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ XIII xác nhận là vị hóa thân (tulku) của Ngài Mã-nhĩ-ba (Marpa,...

Tứ niệm xứ trong Đại thừa

37 phẩm trợ đạo Tứ niệm xứ (dran-pa nyer-bzhag, Phạn ngữ: smrtyupasthana, Pali: satipatthana) là bốn yếu tố đầu tiên trong số 37 yếu tố đưa đến trạng thái tịnh hóa (byang-chub yan-lag so-bdun). Có ba trạng thái...

Những phụ nữ trí tuệ

Dẫn Nhập Thật khó tưởng tượng được chúng ta sống mà không có tiểu sử của những người khác. Ngay từ thời thơ ấu chúng ta đã được học tập làm người bằng cách noi...

Nhìn chính mình như một ảo ảnh

Giống như ảo ảnh của nhà huyễn thuật, những giấc mơ và mặt trăng phản chiếu trong nước, Tất cả chúng sinh và môi trường của họ là trống rỗng trong sự tồn tại cố hữu Mặc dù không tồn tại một cách chắc chắn, nhưng tất cả những thứ...

Tinh túy con đường sâu xa

Namo mahāgurubhyaḥ! Hiện thân trí tuệ về kiến thức và tình thương của tất cả chư Phật và Bồ Tát là Đấng Toàn Tri, bậc thấu suốt ba thời, Đạo Sư Kim Cương oai hùng, Đấng Thống Lĩnh Oddiyana. Lời cầu khẩn đến Ngài trong bảy dòng là gốc...

Bài mới nhất

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa...