ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Những phụ nữ trí tuệ

DẪN NHẬP Thật khó tưởng tượng được chúng ta sống mà không có tiểu sử của những người khác. Ngay từ thời thơ ấu chúng ta đã được học tập làm người bằng cách noi...

Nhìn Chính Mình Như Một Ảo Ảnh

Giống như ảo ảnh của nhà huyển thuật, những giấc mơ và mặt trăng phản chiếu trong nước, Tất cả chúng sinh và môi trường của họ là trống rỗng trong sự tồn tại cố hữu Mặc dù không tồn tại một cách chắc chắn, nhưng tất cả những thứ...

Đối xử với mọi người như với Đức Phật

Là một vị thầy Phật giáo, tôi thường nhận được những câu hỏi về thiền định và các nguyên tắc Phật giáo sâu xa, chẳng hạn sự khởi lên phụ thuộc và tính Không. Tôi rất hoan hỷ được chia sẻ điều mình biết...

Tấm gương soi tỏ những điều nên làm và nên bỏ

Trong bản văn ngắn này, Kyabjé Dudjom Rinpoche diễn giảng một vài điểm trọng yếu của giới hạnh mà Giáo đoàn hành giả tu sĩ và Giáo đoàn yogin vidyadhara (hành giả trì minh...

Xác định cấp độ tu tập của mình đang ở đâu

Chúng ta cần xác định căn cơ, cấp độ tu tập của mình đang ở đâu Trước khi nói về mối liên hệ giữa Thượng Sư và đệ tử, bạn cần phải biết thực ra...

Sự thiền định về Ngondro

Sự rèn luyện chủ yếu của Truyền thống Longchen Nyingthig LONGCHEN NYINGTHIG55 có nhiều bản văn bao gồm các vòng giáo lý bên ngoài, bên trong, và bí mật. Ngondro, bao gồm thực hành Guru Yoga, thuộc về vòng bên ngoài, có nghĩa...

Trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng

Trường phái mẹ, xưa nhất của bốn trường phái chính của Tây Tạng là Nyingma, “Cổ Mật.” Trong lúc Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ bảy trong sự trị vì của Srongtsen Gampo, vị vua thứ ba...

Vọng tâm phát sinh như thế nào

Mục đích của thiền định là để có trí tuệ hầu chấm dứt tất cả những ảo tưởng và u mê. Trước tiên, sự chấm dứt này tùy thuộc vào ta có nhận ra...

Lời khai thị thực hành Phật Pháp của Terchen Rinpoche về Đại dịch Covid-19

Trong thời kỳ khó khăn này, rất nhiều đệ tử đã gửi lời thỉnh cầu đến tôi về việc cho họ những lời chỉ dạy, lời khuyên và những hướng dẫn để có thể...

Giai đoạn của sự quán thấy xuyên thấu trong thiền định

Sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Pleine concience/Chánh niệm) là gì? Đó là một sự quán thấy trong sáng, một sự nhận thức minh bạch về bản chất tự tại (nội tại) của mọi sự vật - trên phương diện thuật ngữ, thì kinh sách Phật giáo xem mọi sự vật cũng chỉ...

Bài mới nhất

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và...