ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Lời khuyên cho bệnh nhân ung thư xạ trị

Một đệ tử đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche ban lời chỉ dạy sau khi bản thân phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và thân thể đang rất đau đớn  khi xạ trị. Người đệ tử thân thương, trân quý, bi mẫn và ngọc như ý của...

Nhân duyên giữa Đức Karmapa và Quan Vũ

  Thần hộ pháp Sangharama,còn được biết đến với tên gọi Quan Vũ hay Quan Công, là một vị thần của Trung Quốc và cũng là một trong những vị hộ pháp của Tu viện...

Tịnh tu nhập thất

Tất cả những pháp môn tu chỉ nhằm chuyển hóa tâm thức, vì chỉ có chuyển hóa tâm thức mới phổ độ chúng sanh một cách chân thật. Nhìn trên căn bản, mỗi người tu Phật cần thực hành...

Phật giáo Tạng truyền ở Vùng núi Nepal linh thiêng

Nóc nhà thế giới Himalaya có đời sống tâm linh huyền bí, nổi bật nhất là Phật giáo Tây Tạng với sự hoằng truyền lan tỏa rộng khắp các quốc gia dưới chân núi...

Câu chuyện tầm sư học đạo của hai vị Tổ Mật tông Tilopa và...

Bất ngờ được một đạo sư nhận làm môn đồ, những năm tháng nhập môn tu luyện khổ cực, những thử thách mà một môn đồ phải trải qua cùng những tình huống đốn...

Những lời chỉ dạy của Garchen Rinpoche với học trò Việt Nam

Những lời sau đã được Garchen Rinpoche ban tặng cho tất cả các đệ tử Việt Nam thông qua ghi hình video vào ngày 28/2/2017 tại Học viện Phật giáo Garchen, thung lũng Chino...

Quán Đảnh – Cánh Cửa Kim Cương Thừa

Cánh cửa bước vào Kim Cương thừa thường được biết đến là “quán đảnh.” Một quán đảnh thường là buổi lễ tỉ mỉ trong đó một Lạt ma vô cùng đáng kính sẽ trao...

Con Đường Bồ Tát

Con đường Bồ-tát - con đường lý tưởng nổi tiếng của Phật giáo Đại thừa - không phải là pháp tu để thành thánh, thành tiên, mà là một lối sống ai cũng có...

Lời khuyên của Tổ Atisha cho những hành giả

Có một lúc ngài Atisha được hỏi bởi đệ tử của Ngài “Pháp tối thượng trong đạo là pháp nào?”  Ngài trả lời: “Phương tiện tối thượng nằm trong sự chứng biết Vô Ngã. Tôn quý tối...

Thangka họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cương Thừa

 Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Điều này chỉ ra rằng...

Bài mới nhất

Giai đoạn của sự quán thấy xuyên thấu trong thiền định

Sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Pleine concience/Chánh niệm) là gì? Đó là một sự quán thấy trong sáng, một sự nhận thức minh bạch về bản chất tự tại (nội tại) của mọi sự vật - trên phương diện thuật...

Logic của sự tái sinh