NGONDRO

NGONDRO

Hòa bình thế giới thông qua lòng từ bi

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được mời tham gia lễ kỷ niệm Ngài được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Sự kiện...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ nhất

Nếu bạn sử dụng hiện tại một cách vô ích và rời khỏi cuộc đời này với đôi bàn tay trắng, Hỡi dân chúng Tingri, thật khó gặp lại một đời người sau này. Một số...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời giới thiệu của Trulshik Rinpoche

OM SVASTI Sư tử của Thế giới, bậc an trụ ở Thánh Địa và những địa điểm khác Mang thân tướng con người và cuộc đời giải thoát kỳ diệu của ngài Kéo dài sáu trăm năm, Con kính cẩn...

Một trăm lời khuyên dạy – Sự mở đầu

Kính lễ Đạo sư! Những hành giả may mắn tụ họp ở đây, tại Tingri, hãy lắng nghe! Như sự mở đầu cho bài giảng, Padampa Sangye đảnh lễ Đạo sư tâm linh, suối nguồn của...

Những đau khổ nói chung của sinh tử luân hồi

Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa,  Với lòng đại bi,  Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh.  Không đắm nhiễm sinh tử hay niết bàn,  Ngài hoằng hóa theo con đường Đại Thừa.  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài.  Hãy lắng nghe chương này với thái độ (động...

Thương mến tha nhân

Ý tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn...

Bình giảng về Tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng...

Năm thuận duyên thuộc về hoàn cảnh

Một vị Phật đã xuất hiện và thuyết giảng Giáo Pháp,  Giáo lý của Ngài vẫn hiện hữu và vẫn được noi theo,  Và có những bậc nhân từ đối với kẻ khác (cũng đang hiện hữu.  Những người không được sinh ra trong một kiếp chói sáng (Minh...

Năm thuận duyên cá nhân

Ngài Long Thọ liệt kê năm thuận duyên thuộc về cá nhân như sau: Sinh ra làm người, ở nơi trung tâm, đầy đủ các giác quan, Không sống đời xung đột với Pháp, và có niềm tin vào Phật Pháp. Không được sinh làm người thì ngay cả Phật Pháp cũng...

Cầu nguyện cho giáo pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh khắp muôn...

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật Pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi...

Bài mới nhất

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899) Hỡi ôi! Chúng sinh như...