BỐN ĐIỂM CHUYỂN TÂM

BỐN ĐIỂM CHUYỂN TÂM

Geshé Ben – kẻ cắp

Thời còn trẻ, Geshé Ben là một Tăng sĩ khất thực tại Tây Tạng và kiên trì giữ giới luật Đại thừa. Ben sống vào thế kỷ 11 và là một người tu tập nghiêm túc cho đến ngày giác ngộ hoàn toàn. Theo truyền thống Tây Tạng, một ngày nọ,...

Người quay bánh xe

Tại Tây Tạng, ‘mani’ hay bánh xe cầu nguyện là một loại bánh xe với vô số mật chú và văn tự bí ẩn, thường được quay xung quanh một trục, cùng chiều kim đồng hồ. Nhiều ‘mani’ nhỏ như đầu ngón tay út,...

Những điều nên làm khi lắng nghe Giáo Pháp – Bốn ẩn dụ

Cung cách hành xử nên noi theo trong lúc lắng nghe Giáo Pháp được giải thích như bốn ẩn dụ, sáu pháp toàn thiện siêu việt (lục độ ba la mật), cùng với những phương cách hành xử khác.  2.2.1 Bốn Ẩn dụ  trong Kinh Hoa Nghiêm có nói:  Thiện...

Năm cách nhớ tưởng sai lạc khi lắng nghe Giáo Pháp

Hãy tránh việc nhớ chữ mà quên nghĩa,  Hoặc nhớ nghĩa mà quên lời.  Hãy tránh việc nhớ cả hai mà không hiểu ý;  Nhớ lộn xộn, hay nhớ sai lạc không chính xác.  Không nên gán một tầm quan trọng thái quá cho những cú...

Những điều nên tránh khi lắng nghe Giáo Pháp – Sáu điều ô nhiễm

Trong Như Thật Luận (Tương Ưng Luận) có nói:  Kiêu mạn, thiếu lòng tin và thiếu nỗ lực,  Sao lãng bên ngoài, căng thẳng bên trong và chán nản;  Đây là sáu điều ô nhiễm.  Hãy từ bỏ sáu điều sau đây: (1) kiêu hãnh tự tin rằng bản thân bạn giỏi...

Những điều nên tránh khi lắng nghe Giáo Pháp – Ba khiếm khuyết của...

Cung Cách Hành Xử  Cung cách hành xử trong khi lắng nghe giáo pháp được mô tả trong phạm vi những điều nên tránh và những điều nên làm.  2.1. Những điều nên tránh: Những hành vi nên tránh bao gồm (1) ba khiếm khuyết của chiếc...

Thái độ của Mật thừa khi lắng nghe Giáo Pháp

Thiện xảo bao la trong phương tiện: Thái độ của Mật thừa Quyển Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu nói về Mật Thừa như sau: Cùng mục tiêu nhưng tự tại thoái khỏi mọi mê lầm Phong...

Động lực bao la của bồ đề tâm khi lắng nghe Giáo Pháp

Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp gồm có hai phương diện: thái độ đúng đắn và hành vi đúng đắn. 1. Thái độ: Thái độ đúng đắn là thái độ kết hợp Bồ Đề...

Lời chân thật

Lời cầu nguyện được sáng tác bởi: Ngài Tenzin Gyatso – Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng   Hỡi Chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng Của quá khứ, hiện tại và vị...

Đức Phật Thích Ca thi triển thần thông tại thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul Düchen để kỷ niệm ngày cuối cùng của 15 ngày...

Bài mới nhất

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa...