PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Thương mến tha nhân

Ý tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn...

Bình giảng về Tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ Đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ Đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng...

Cầu nguyện cho Giáo Pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh khắp muôn...

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật Pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi...

Lòng bi mẫn là các đối trị vững bền duy nhất cho nỗi khổ...

Một Giáo lý của Đức Jetsunma Ahkon Lhamo Trong Phật Giáo Kim Cương thừa – là hình thức Phật Giáo được bảo tồn ở Tây Tạng và Mông Cổ và là một tông phái được...

Thái độ bao la của Bồ Đề Tâm

Trong tiến trình thời gian từ vô thủy, không có một chúng sinh nào trong luân hồi, đại dương đau khổ mênh mông này chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta. Khi...

Động lực bao la của Bồ Đề Tâm

Suốt từ vô thủy vô chung, không có một chúng sinh nào trong biển luân hồi đau khổ mênh mông này chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta . Khi là cha là...

Tám bài kệ chuyển hóa tâm

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM ༄༅། །བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་བཞུགས་སོ། ། བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི། ། དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། ། རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག ། གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ། ། བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང༌། ། གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས། ། མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག ། སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། ། རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག ། བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། ། བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག ། རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། ། སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ། ། རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན། ། རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག ། བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས། ། གཤེ་བསྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི། ། གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང༌། ། རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག ། གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི། ། རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས། ། ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང༌། ། བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག ། མདོར་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡིས། ། ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། ། མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། ། གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག ། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། ། རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང༌།...

Một khẩu truyền về những lời nguyện quy y và Bồ đề tâm Đại...

Kính lễ đức Quán Thế Âm! – * Khi bản văn này bắt đầu bằng những lời dạy về những lời nguyện quy y và Bồ Đề tâm, xin ghi nhớ trong tâm rằng quy...

Giáo lý về Tong-len

Thực hành chính yếu mà thầy tiến hành trong tù ngục là Tong-len (cho và nhận). Khenpo Munsel  đã trao cho thầy nhiều chỉ dẫn khẩu truyền đặc biệt về Tong-len, điều không có trong bản văn. Trong Tong-len, chúng ta thường nói rằng chúng ta đang gửi hạnh...

Bình giảng về Tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng...

Bài mới nhất

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa...