NGUYÊN THỦY

NGUYÊN THỦY

Quán Nhân Duyên

Bài giảng ngày 23-6-2019 tại trường hạ Học viện TP.HCM GN - Trường hạ chúng ta đã trải qua hơn một tháng cấm túc an cư. Điều đáng mừng nhất là trong đời sống chúng...

Quán sát Thân trong Thân

Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã trình bày phần này qua mười bốn cách khác nhau. Nói cách khác, ngài đã dạy mười bốn đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên trong các đề...

Có Gì là Nhiệm Mầu Trong Giây Phút Hiện Tại

"Giữ chánh niệm."  "Sống trong giây phút hiện tại."  "Chú ý đơn thuần."  Trên con đường tu học, chắc chúng ta đều có nghe về những lời khuyên này.   Và nếu bạn có kinh...

Bài súc tích về quán niệm hơi thở

Khi chúng ta biết cách dập tắt ngọn lửa   nhiễm   ô,   tiêu   diệt   thói   xấu, nghĩa là chúng ta đã có dụng cụ cần thiết. Chúng ta có thể tự tin – không còn...

Lý thuyết và Thực tế

Đức Phật dạy về tâm và các tâm sở, nhưng không phải để cho chúng ta bám chặt lấy các ý niệm đó. Ý định duy nhất của Ngài là giúp chúng ta nhận...

Sinh ký Tử quy

Trong bài này Ðaị sư Ajahn Chah, một vị sư Thái lan có lối giảng dậy thật giản dị, chân thực đã thu hút được nhiều đệ tử Tây phương, nói chuyện với một...

Khai thông Pháp Nhãn

Vài người trong chúng ta mới bắt đầu hành thiền. Có người đã hành được một hoặc hai năm nhưng chưa thông hiểu gì. Chúng ta không nắm vững và không tin chắc nơi...

An Lạc vượt ngoài thế gian

Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái...

Nghiên cứu và trải nghiệm

Ngài Achaan Chah là một trong những vị đại sư nổi tiếng của đất nước chùa tháp Thái Lan. Ngài duy trì lối tu học truyền thống như thời của Đức Phật còn tại thế....

Thập nhị nhân duyên

Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhắm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám...

Bài mới nhất

Giai đoạn của sự quán thấy xuyên thấu trong thiền định

Sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Pleine concience/Chánh niệm) là gì? Đó là một sự quán thấy trong sáng, một sự nhận thức minh bạch về bản chất tự tại (nội tại) của mọi sự vật - trên phương diện thuật...

Logic của sự tái sinh