Tứ Thánh Đế

Chánh tư duy

GIÁO PHÁP

GIÁO PHÁP

Các bước trên con đường Đạo

Có ba cách tiếp cận Pháp. Một là bằng cách thâu thập kiến thức qua việc học hỏi các kinh tạng của đức Phật, cố gắng nhớ chúng càng kỹ càng tốt. Điều đó rất hữu ích trong việc truyền bá giáo lý qua các...

Một Câu Chuyện Về Nghiệp

Vào thời đức Phật, một ngoại đạo đến hỏi Tỳ kheo Samid (tu được ba năm) rằng: - Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được...

Do duyên mà hiện khởi

Duyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi...

Bản chất của giáo pháp

Một cội cây ăn trái trổ hoa đầy cành. Thỉnh thoảng một ngọn gió nhẹ nhàng thoáng qua, thổi bay rải rác xuống đất những tai hoa đang tung nở. Vài nụ còn trên...

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo

37 Phẩm trợ đạo - Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ Đây là phần trình bày của Ngài Ledi Sayadaw về ba mươi bảy Phẩm Trợ Ðạo, hay...

Bốn chân lý thâm diệu

"Ánh sáng phát sanh đến Như Lai, rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe đến." -- Kinh Chuyển Pháp Luân Chân lý (Sacca) là cái gì thấy sự có. Danh từ Sanskrit...

Bốn điều không thể ngăn ngừa

Trong bộ Tạp A Hàm, Anguttara Nikaya, Đức Phật có giảng về bốn hiểm họa mà không ai có thể ngăn ngừa. Đó là bản chất hiểm nguy của tuổi già, của bệnh tật,...

Bát Phong – Tám pháp thế gian

Thế gian chênh lệch này quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm...

Giới định tuệ

Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ -- nguyên nhân khổ đau và con đường thực hành. Trong việc thực hành của tôi, tôi chỉ biết có con đường đơn giản này thôi....

Vô Ngã trong tư tưởng Phật giáo

Hầu hết các tôn giáo đều nói có một đấng tối cao như Thượng đế sáng tạo ra thế giới và sinh ra loài người, trong khi đó đạo Phật nói vô ngã và...

Bài mới nhất

Chánh Báo Và Y Báo

Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng...

Hạnh phúc là gì