NGHIỆP QUẢ

NGHIỆP QUẢ

Một Câu Chuyện Về Nghiệp

Vào thời đức Phật, một ngoại đạo đến hỏi Tỳ kheo Samid (tu được ba năm) rằng: - Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được...

Ý nghĩa của nghiệp

Đức Phật giảng dạy về luật nhân quả như thế nào? Đại cương về nghiệp Bốn tính chất của nghiệp: Nghiệp chắc chắn hiện hữu. Sự tăng trưởng của nghiệp. Hành động (nhân) chưa hoàn tất...

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...