NGHIỆP QUẢ

NGHIỆP QUẢ

Một Câu Chuyện Về Nghiệp

Vào thời đức Phật, một ngoại đạo đến hỏi Tỳ kheo Samid (tu được ba năm) rằng: - Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được...

Ý nghĩa của nghiệp

Đức Phật giảng dạy về luật nhân quả như thế nào? Đại cương về nghiệp Bốn tính chất của nghiệp: Nghiệp chắc chắn hiện hữu. Sự tăng trưởng của nghiệp. Hành động (nhân) chưa hoàn tất...

Bài mới nhất

Công đức và lợi ích của Pháp tu lạy Phật

Lạy Phật, một pháp tu đơn giản, giúp ta có cơ hội “Quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp...