CHÁNH NIỆM

CHÁNH NIỆM

Sự Dính Chấp và Những Gông Cùm

Một lần, khi Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất) và Ngài Mahakotthita (Đại Câu-hy-la) đang sống tại Vườn Nai gần Varanasi. Vào buổi chiều tối, ngài Mahakotthita rời khỏi thất của mình và đến gặp ngài Xá-lợi-phất....

Những chướng ngại

Một lần, khi Ngài Anuruddha đang thiền ở một nơi ẩn dật, bảy ý nghĩ xảy ra với ngài. Biết được những ý nghĩa của ngài Anuruddha, Đức Phật xuất hiện trước ngài. Đức Thế...

Có Gì là Nhiệm Mầu Trong Giây Phút Hiện Tại

"Giữ chánh niệm."  "Sống trong giây phút hiện tại."  "Chú ý đơn thuần."  Trên con đường tu học, chắc chúng ta đều có nghe về những lời khuyên này.   Và nếu bạn có kinh...

Bài súc tích về quán niệm hơi thở

Khi chúng ta biết cách dập tắt ngọn lửa   nhiễm   ô,   tiêu   diệt   thói   xấu, nghĩa là chúng ta đã có dụng cụ cần thiết. Chúng ta có thể tự tin – không còn...

Thực tập Kinh Quán niệm hơi thở

Quán niệm hơi thở là pháp môn căn bản nhất để giúp chúng sanh giải thoát sinh tử, luân hồi. Chính đức Thế Tôn cũng đã thực tập pháp môn này trong bước đường...

Bước đến Tỉnh thức

Thiền sư Thái Ajahn Brahm chỉ ra con đường từ chánh niệm đến các trạng thái Định sâu qua mười sáu bước quán niệm hơi thở. Ajahn Brahm là một thiền sư Thái, tu học dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Ajahn Chah và hiện nay...

Chánh niệm về Thân

Chúng ta bắt đầu với sự chánh niệm về thân, đặc biệt là về hơi thở. Thiền quán dựa trên hơi thở tạo cho tâm và thân thời gian để lắng xuống. Sau đó,...

Khéo lắng nghe

Chúng ta được dạy, nếu khéo lắng nghe, ta sẽ được trí tuệ.  Nếu không biết lắng nghe, ta sẽ không được gì cả. Theo giáo lý của Đức Phật, khéo lắng nghe có...

Những Chướng Ngại trong Hành Thiền II

Bây giờ chúng ta trở về với ba chướng ngại còn lại - hôn trầm (thīna-middha), trạo hối (uddhacca- kukkucca) và nghi (vicikicchā). 3. Chướng Ngại Thứ Ba: Hôn Trầm Chướng ngại thứ ba là hôn trầm....

Những Chướng Ngại trong Hành Thiền I

Trong chương này và chương tiếp theo tôi sẽ giải thích chi tiết năm triền cái, tức là những chướng ngại bạn sẽ gặp trong lúc hành thiền và bạn cần phải học cách...

Bài mới nhất