CHÁNH NIỆM

CHÁNH NIỆM

Chánh niệm về Thân

Chúng ta bắt đầu với sự chánh niệm về thân, đặc biệt là về hơi thở. Thiền quán dựa trên hơi thở tạo cho tâm và thân thời gian để lắng xuống. Sau đó,...

Khéo lắng nghe

Chúng ta được dạy, nếu khéo lắng nghe, ta sẽ được trí tuệ.  Nếu không biết lắng nghe, ta sẽ không được gì cả. Theo giáo lý của Đức Phật, khéo lắng nghe có...

Những Chướng Ngại trong Hành Thiền II

Bây giờ chúng ta trở về với ba chướng ngại còn lại - hôn trầm (thīna-middha), trạo hối (uddhacca- kukkucca) và nghi (vicikicchā). 3. Chướng Ngại Thứ Ba: Hôn Trầm Chướng ngại thứ ba là hôn trầm....

Những Chướng Ngại trong Hành Thiền I

Trong chương này và chương tiếp theo tôi sẽ giải thích chi tiết năm triền cái, tức là những chướng ngại bạn sẽ gặp trong lúc hành thiền và bạn cần phải học cách...

Pháp Quán Niệm hơi thở

Cốt lõi của Phật Giáo nằm trong sự giác ngộ của Đức Phật. Nhiều thế kỷ trước ở Ấn Độ, Sa môn Gautama nhớ lại một kinh nghiệm thời thơ ấu về nhập Định...

Sử dụng tính đa dạng để tạo hứng thú cho hành Thiền

Trong chương này, tôi sẽ trình bày ba kiểu thiền tập khác nhau: Quán Từ Bi, thiền buông thư, và thiền hành. Trong ba kiểu thiền tập này, phương pháp phần lớn cũng giống...

Phẩm Chất Của Chánh Niệm

Chánh niệm là một trong những năng lực tâm linh giúp tạo được thành công trong hành thiền. Nếu bạn không hiểu trọn vẹn và thực hành đầy đủ, bạn có thể phí phạm...

Tỉnh Giác Im Lặng Về Hơi Thở Trong Giây Phút Hiện Tại

Nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, thì thay vì tỉnh giác im lặng về những gì hiện ra trong tâm, chúng ta chọn sự tỉnh giác im lặng về một đối tượng...

Tỉnh giác về giây phút hiện tại

Khi tôi giảng dạy phương pháp hành Thiền, tôi thích bắt đầu bằng giai đoạn đơn giản là buông bỏ gánh nặng của quá khứ và tương lai. Có lẽ bạn nghĩ rằng đây...

Tỉnh Giác Im Lặng Về Phút Giây Hiện Tại

Trong phần giới thiệu tôi đã phác họa sơ lược mục tiêu của hành thiền là đạt đến sự im lặng tuyệt vời, tĩnh lặng, và tâm sáng suốt để giúp phát triển nhiều...

Bài mới nhất

Trường học xanh ở đất nước Phật giáo Bhutan

Cách đây không lâu, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Bhutan Thakur S.Powdyel đã chia sẻ với các học giả Malaysia về ý tưởng “trường...