THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG

Cốt cách người tu hành

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng...

Thiền sư Vô Ngôn Thông

Thiền sư Vô Ngôn Thông (? – 826) Chùa Kiến Sơ hương Phù Đổng, huyện Tiên Du. Thiền sư họ Trịnh, vốn người Quảng Châu (Trung Quốc) thuở nhỏ ham thích môn Không học, bỏ...

Thiền sư Cảm Thành

Thiền sư Cảm Thành (? – 860) Chùa Kiến Sơ. Thiền sư là người huyện Tiên Du, … Lúc mới xuất gia ở núi Tiên Du thuộc bản quận, đạo hiệu là Lập Đức. Lấy việc...

Đạo Phật Và Kinh Doanh

Như Hải (NH): Thưa thầy, có mối liên hệ nào giữa đạo Phật và kinh doanh hay không ạ? Hòa thượng Thích Viên Minh (HT.TVM): Cần phải biết doanh nhân tìm đến đạo Phật nhằm mục...

Ngài Thubten Osall Lama (Nhẫn Tế Thiền Sư)

Ngài sanh ngày Rằm tháng Bảy năm Kỷ Sửu (1888), tại làng An Thạnh thuộc Búng - Lái Thiêu Tỉnh Bình Dương, trong một gia đình khá giả. Từ thơ ấu Ngài đã thọ quy...

Bài học đầu tiên về thực tập Chánh niệm

Khi còn là một chú tiểu mới mười sáu tuổi, Thầy tôi đã dạy tôi cách đóng cửa với sự chú tâm một trăm phần trăm. Một hôm Thầy sai tôi đi làm một...

Thiền sư Thiện Hội

Thiền sư Thiện Hội (? – 901) Chùa Định Thiền, hương Siêu Loại (48) Thiền sư người hương Điển Lãnh, thủa nhỏ xuất gia theo hầu sư Tiệm Nguyên ở chùa Đông Lâm thuộc bản hương,...

Ngộ tánh luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Đạo lấy tịch diệt làm thể, Tu lấy lìa tướng làm chỗ về. Do đó Kinh dạy: "Tịch diệt là bồ đề, diệt các tướng vậy." Phật có nghĩa là giác ngộ. Người có tâm giác ngộ thì đạt được đạo Bồ Đề, gọi là...

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Đạo...

Buông bỏ

Thiền sinh: Thưa sư, con đã cố gắng để buông bỏ nhưng dường như không thể? Nhà sư: Đặc tính thông thường của con người chúng ta là bám víu và dính mắc. Khi chưa...

Bài mới nhất

Mối quan hệ của người Brazil với Phật Giáo

Trung tâm Thiền học Chagdud Gonpa Khadro Ling- vùng đất địa linh của Phật giáo Tây Tạng thuộc tông phái Vajrayana, tọa lạc trên...