TỔ SƯ THIỀN

TỔ SƯ THIỀN

Tổ Thiền Tông Thứ 10 – Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika)

Ngài tục danh là Nan-Sanh, người Trung-Ấn. Thân mẫu mang thai đến 60 năm mới sanh ra Ngài. Lúc Ngài sắp sanh, Thân phụ nằm mộng thấy một con voi trắng to trên lưng...

Tổ Thiền Tông thứ 5 – Tổ Đề Đa Ca ( Dhrtaka )

Ngài tên Hương-chúng ở nước Ma-Già-Đà. Nhơn thân phụ Ngài nằm mộng thấy mặt trời vàng ánh xuất hiện trong nhà, chiếu sáng khắp cả. Lại thấy phía trước hiện ra một hòn núi...

Lục Tổ Huệ Năng (The Sixth Patriarch Hui Neng)

Bây giờ hãy trở về với Lục Tổ Huệ Năng để nhận định lối tu thiền của Ngài tại sao lại khác biệt với lối tu thiền của Phật giáo nguyên thủy. Lục Tổ tên...

Tổ thứ tám Thiền Tông – Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi)

Ngài họ Cù-Đàm, người nước Ca-Ma-La. Thuở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn. Ngài thông minh tuyệt vời, chữ nghĩa một phen...

Tổ Thiền Tông thứ 11 – Tố Phú Na Dạ Xa ( Punyayasas )

Ngài dòng Cù-Đàm ở nước Hoa-Thị, thân phụ là Bảo-Thân. Thân phụ sanh được bảy người con trai, Ngài là con út. Thuở nhỏ. Ngài tâm tư bình thản không tịnh không loạn. Ngài...

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Đạo...

Dấu xưa tháp tổ Viên Chiếu – Như Cự

Nói đến Phật giáo xứ Trầm Hương (Khánh Hòa), ta liên tưởng ngay đến nơi phát tích của Bồ tát Quảng Đức (1897-1963), người đã làm nên ánh lửa trời kỳ diệu, xóa sạch...

Thiền sư Thiện Hội

Thiền sư Thiện Hội (? – 901) Chùa Định Thiền, hương Siêu Loại (48) Thiền sư người hương Điển Lãnh, thủa nhỏ xuất gia theo hầu sư Tiệm Nguyên ở chùa Đông Lâm thuộc bản hương,...

Tổ Upagupta (Ưu Ba Cúc Đa) -Tổ Thiền Tông thứ 4

Ngài dòng Thủ-Đà-La ở nước Sất-Lợi, cha tên Thiện-Ý. Trước khi sanh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà. Thưở bé Ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tình...

Hòa Thượng Hư Vân

Vào thời nhà Thanh, những năm Đạo Quang, Trung Quốc gặp họa xâm lăng, Hư Vân hòa thượng khi ấy có cha là Tiêu Ngọc Đường, làm quan tại Tuyền Châu. Tiêu lão gia...

Bài mới nhất

Mối quan hệ của người Brazil với Phật Giáo

Trung tâm Thiền học Chagdud Gonpa Khadro Ling- vùng đất địa linh của Phật giáo Tây Tạng thuộc tông phái Vajrayana, tọa lạc trên...