TỔ SƯ THIỀN

TỔ SƯ THIỀN

Tổ Thiền Tông thứ 7 – Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra)

Ngài họ Phả-La-Đọa sanh trưởng tại miền Bắc-Ấn. Khi còn tại gia, Ngài thường mặc đồ sạch sẽ, tay cầm bầu rượu, đi dạo chơi trong xóm làng, có khi Ngài ngâm thơ thổi...

Ngộ tánh luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Đạo lấy tịch diệt làm thể, Tu lấy lìa tướng làm chỗ về. Do đó Kinh dạy: "Tịch diệt là bồ đề, diệt các tướng vậy." Phật có nghĩa là giác ngộ. Người có tâm giác ngộ thì đạt được đạo Bồ Đề, gọi là...

Sơ lược về Thiền Sư Nguyễn Minh Không

Ông tên là Nguyễn Chí Thành sinh ngày 14/8 năm Bính Thìn (1076) tại Điềm Xá, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thiếu thời ngài chuyên làm nghề chài lưới của ông cha. Năm 29...

Thiền sư Vô Ngôn Thông

Thiền sư Vô Ngôn Thông (? – 826) Chùa Kiến Sơ hương Phù Đổng, huyện Tiên Du. Thiền sư họ Trịnh, vốn người Quảng Châu (Trung Quốc) thuở nhỏ ham thích môn Không học, bỏ...

Lục Tổ Huệ Năng (638 – 713)

1/Tiểu sử: Ngài Huệ Năng sanh giờ Tý ngày mồng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất (638) tại Tân Châu, xứ Lãnh Nam. Khi Ngài mới sanh, có hai nhà sư đến nhà đặt tên...

Thiền sư Cảm Thành

Thiền sư Cảm Thành (? – 860) Chùa Kiến Sơ. Thiền sư là người huyện Tiên Du, … Lúc mới xuất gia ở núi Tiên Du thuộc bản quận, đạo hiệu là Lập Đức. Lấy việc...

Dấu xưa tháp tổ Viên Chiếu – Như Cự

Nói đến Phật giáo xứ Trầm Hương (Khánh Hòa), ta liên tưởng ngay đến nơi phát tích của Bồ tát Quảng Đức (1897-1963), người đã làm nên ánh lửa trời kỳ diệu, xóa sạch...

Tổ Upagupta (Ưu Ba Cúc Đa) -Tổ Thiền Tông thứ 4

Ngài dòng Thủ-Đà-La ở nước Sất-Lợi, cha tên Thiện-Ý. Trước khi sanh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà. Thưở bé Ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tình...

Tổ thứ nhất thiền tông – Tổ Ma Ha Ca Diếp

Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên Ẩm-Trạch, mẹ tên Hương-Chí. Thuở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa. Thầy tướng xem tướng ngài...

Lục Tổ Huệ Năng (The Sixth Patriarch Hui Neng)

Bây giờ hãy trở về với Lục Tổ Huệ Năng để nhận định lối tu thiền của Ngài tại sao lại khác biệt với lối tu thiền của Phật giáo nguyên thủy. Lục Tổ tên...

Bài mới nhất

Chánh Báo Và Y Báo

Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng...

Hạnh phúc là gì