TIN VIỆT NAM

TIN VIỆT NAM

Ngày mai là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara (11/08/2016)

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật. Ngày mai 11/08/2016 tức ngày 8 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức...

Lịch hoằng Pháp Đức Phakchok Rinpoche từ ngày 16/09 – 24/09/2017

Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, trung ương giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Từ ngày 16/09 – 24/09/2017, Đức Phachok Rinpoche có các buổi chia sẻ cách thực hành...

Lịch Hoằng Pháp của Đức Sakya Trizin 42 – Đức Ratna Vajra Rinpoche

(Kích vào để đọc được rõ hơn) Đọc tiểu sử bản pdf (kích vào và tải về):Tiểu sử Sakya Trizin 42 - Đức Ratna Vajra Rinpoche

Ngày mai 16/07/2018 – Ngày Đại Cát tường Chokhor Duchen

NGÀY MAI 16/07/2018 NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOKHOR DUCHEN - SỰ KIỆN ĐỨC PHẬT THÀNH THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh...

Ngày mai 28/03/2017 là ngày Đức Phật Sakyamuni và ngày cuối cùng tháng cát...

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni. Ngày mai 28/03/2017 Dương lịch (tức là ngày...

Hôm nay là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara (07/12/2016)

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật. Hôm nay 07/12/2016 tức ngày 8 Tạng lịch Ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức...

Ngày mai là ngày vía Đức Phật A Di Đà – 11/04/2017

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật A Di Đà - OM AMI DEWA HRIH Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi...

Thông bạch chương trình Hoằng Pháp của Đại Sư Garchen Rinpoche tại Việt Nam

Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban tổ chức Pháp hội xin trân trọng thông báo về chuyến thăm và hoằng...

Ngày mai 6/8 Ngày Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân

Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Sakyamuni ! TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Phật Chuyển Pháp Luân - một trong bốn ngày lễ chính của...

Bài mới nhất

Chánh Báo Và Y Báo

Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng...

Hạnh phúc là gì