TỊNH ĐỘ TÔNG

TỊNH ĐỘ TÔNG

Hòa Thượng Hư Vân khai thị tại thiền đường

Quý vị thường đến cầu thỉnh khai thị, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Quý vị ngày ngày khổ nhọc, bửa cũi cuốc đất, san bằng đất đai, vác ngói mang gạch. Tuy...

Lược thuật hành trạng Hòa thượng Quảng Khâm

Hòa thượng sinh ngày 26 tháng 10, năm Quang Tự thứ 18, cuối đời Nhà Thanh. Ngài là con gia đình họ Hoàng ở huyện Huệ An, tỉnh Phúc Kiến. Năm lên bốn tuổi,...

Pháp Thân A Di Đà – Cảnh Giới Thông Đồng của Chư Phật Từ...

Tất cả chư Phật, một Pháp thân Chân như bình đẳng vô phân biệt Phật dùng sức này thường an trụ Phổ tiệp thị hiện diễn thuyết đủ (Trích Kinh Hoa Nghiêm về “Phổ Tiệp Thị Hiện Vương”) Nếu...

Ái dục là gốc sinh tử

Nên biết ái dục là gốc rễ của sanh tử. Chúng sanh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào...

Không nơi nào không tự tại

Một giờ chiều, ngày mồng 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc, đi khoảng một tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co,...

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu ?” Một người vì sao không thoát khỏi vòng luân hồi ? Bởi vì, con người tuy là tánh linh của vạn vật, nhưng nếu...

Người chịu khổ được thì con đường tương lai sẽ rộng mở

“ Trong xã hội, làm việc gì cũng cần phải giữ chữ tín, không tham lam, tận tâm tận lực, phải thành thực, làm nhân viên giúp việc có hết lòng thì “cấp trên”...

Bạn hãy yên lặng lắng lòng mà niệm Phật

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không...

Phàm là người thế gian đều phải chịu cái khổ sanh lão bệnh tử

Phàm là người thế gian đều phải chịu cái khổ sanh, lão, bệnh, tử. Chúng ta phải biết mình từ đâu sanh ra, chết đi về đâu. Con cái càng đối xử tốt với...

Tu Bồ tát đạo trong đời sống hàng ngày

Các bà nội trợ làm cách nào để tu Bồ Tát đạo ngay trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày làm một số công việc lập đi lập lại hoài nhất định sẽ cảm thấy buồn chán, nhất là những bà nội trợ...

Bài mới nhất

Sơ lược về Thiền Sư Nguyễn Minh Không

Ông tên là Nguyễn Chí Thành sinh ngày 14/8 năm Bính Thìn (1076) tại Điềm Xá, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thiếu thời ngài...