TỊNH ĐỘ TÔNG

TỊNH ĐỘ TÔNG

Pháp Thân A Di Đà – Cảnh Giới Thông Đồng của Chư Phật Từ...

Tất cả chư Phật, một Pháp thân Chân như bình đẳng vô phân biệt Phật dùng sức này thường an trụ Phổ tiệp thị hiện diễn thuyết đủ (Trích Kinh Hoa Nghiêm về “Phổ Tiệp Thị Hiện Vương”) Nếu...

Ái dục là gốc sinh tử

Nên biết ái dục là gốc rễ của sanh tử. Chúng sanh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào...

Không nơi nào không tự tại

Một giờ chiều, ngày mồng 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc, đi khoảng một tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co,...

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu ?” Một người vì sao không thoát khỏi vòng luân hồi ? Bởi vì, con người tuy là tánh linh của vạn vật, nhưng nếu...

Người chịu khổ được thì con đường tương lai sẽ rộng mở

“ Trong xã hội, làm việc gì cũng cần phải giữ chữ tín, không tham lam, tận tâm tận lực, phải thành thực, làm nhân viên giúp việc có hết lòng thì “cấp trên”...

Bạn hãy yên lặng lắng lòng mà niệm Phật

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không...

Phàm là người thế gian đều phải chịu cái khổ sanh lão bệnh tử

Phàm là người thế gian đều phải chịu cái khổ sanh, lão, bệnh, tử. Chúng ta phải biết mình từ đâu sanh ra, chết đi về đâu. Con cái càng đối xử tốt với...

Tu Bồ tát đạo trong đời sống hàng ngày

Các bà nội trợ làm cách nào để tu Bồ Tát đạo ngay trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày làm một số công việc lập đi lập lại hoài nhất định sẽ cảm thấy buồn chán, nhất là những bà nội trợ...

Ba thực hành quan trọng trong đời sống hàng ngày

Làm người con Phật có ba điều quan trọng phải làm trong đời sống hàng ngày, không thể làm thiếu được: 1. Thứ nhất là đọc tụng. Đọc kinh là cầm kinh trước mặt mà đọc. Khi bạn học thuộc lòng rồi, không cần coi...

Ba điểm chính yếu trong thực hành tịnh độ

Trong kinh Vô Lượng Thọ đức Phật có dạy chúng ta ba cương lĩnh chính của hành môn (phương pháp tu hành): 1. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất kế tha quá (Giữ gìn khẩu nghiệp, đừng để ý và nói đến lỗi của người khác). Điều này...

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...