TỊNH ĐỘ TÔNG

TỊNH ĐỘ TÔNG

Không nơi nào không tự tại

Một giờ chiều, ngày mồng 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc, đi khoảng một tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co,...

Liên Tông Tứ Tổ – Pháp Chiếu Đại Sư

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục được biết ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường...

Chướng ngại của hành giả

Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến, tất cả đều đem việc này coi thành việc thông thường, cho nên nhiều lần không ai để ý và quan tâm đến, mà không biết quả báo rất đáng sợ. Không kể xuất...

Ái dục là gốc sinh tử

Nên biết ái dục là gốc rễ của sanh tử. Chúng sanh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào...

Phát Triển Phật Giáo Phải Bắt Đầu Từ Giáo Dục

Đất Mỹ không phải là nơi dễ hoằng dương Phật pháp. Nếu muốn đạo Phật lớn mạnh ở đây thì mỗi người mình phải gánh lấy trách nhiệm làm Phật giáo phát triển. Phải bắt...

Người chịu khổ được thì con đường tương lai sẽ rộng mở

“ Trong xã hội, làm việc gì cũng cần phải giữ chữ tín, không tham lam, tận tâm tận lực, phải thành thực, làm nhân viên giúp việc có hết lòng thì “cấp trên”...

Ba điểm chính yếu trong thực hành tịnh độ

Trong kinh Vô Lượng Thọ đức Phật có dạy chúng ta ba cương lĩnh chính của hành môn (phương pháp tu hành): 1. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất kế tha quá (Giữ gìn khẩu nghiệp, đừng để ý và nói đến lỗi của người khác). Điều này...

Pháp Thân A Di Đà – Cảnh Giới Thông Đồng của Chư Phật Từ...

Tất cả chư Phật, một Pháp thân Chân như bình đẳng vô phân biệt Phật dùng sức này thường an trụ Phổ tiệp thị hiện diễn thuyết đủ (Trích Kinh Hoa Nghiêm về “Phổ Tiệp Thị Hiện Vương”) Nếu...

Vì Sao Chúng Ta Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ

Chúng ta tu học Phật pháp, mục tiêu đầu tiên tất nhiên phải thoát ly sinh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngay đời này, chúng ta phải hiểu rõ liễu thoát sanh...

Hòa thượng Tinh Vân

Năm 1967, tại Đài Loan, tổ chức Phật Quang Sơn (Buddha’s Light International Association- BLIA/PQS) ra đời dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Tinh Vân. Từ đó đến nay tổ chức này không...

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...