TỊNH ĐỘ TÔNG

TỊNH ĐỘ TÔNG

Ba điểm chính yếu trong thực hành tịnh độ

Trong kinh Vô Lượng Thọ đức Phật có dạy chúng ta ba cương lĩnh chính của hành môn (phương pháp tu hành): 1. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất kế tha quá (Giữ gìn khẩu nghiệp, đừng để ý và nói đến lỗi của người khác). Điều này...

Trì giới nhẫn nhục

Người tu hành phải tu tướng vô ngã, tu đến mức độ không còn cái "ta." Nếu không còn cái "ta" thì có thể nhẫn chịu được hết tất cả, cảnh giới nào đến...

Bốn nguyên tắc phân biệt Chánh Pháp và Tà Pháp

Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ‘Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng’; Dựa vào đâu để phân biệt chánh và tà? Ngược lại với bốn nguyên tắc mà Phật thuyết pháp là tà, là của ma nói. 1. Tuyệt đối cùng lợi ích không tương ứng. Đây là ma...

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ...

Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà công hạnh giải thoát cũng không thành. Ðức tin này không phải là mê tín, mà chính là lòng...

Tu đạo

Tu Đạo là cần phải "quay trở lại." Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình thì nhận phần hư xấu - xả tiểu ngã để thành tựu...

Ý nghĩa thâm thúy của 4 chữ A Di Đà Phật

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng phạn,...

Liên Tông Tam Tổ – Thừa Viễn Đại Sư

Thừa Viễn Đại Sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, ngài theo học với Đường thiền sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản thiền...

Đại Sư Huệ Viễn

Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy...

Tu Bồ tát đạo trong đời sống hàng ngày

Các bà nội trợ làm cách nào để tu Bồ Tát đạo ngay trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày làm một số công việc lập đi lập lại hoài nhất định sẽ cảm thấy buồn chán, nhất là những bà nội trợ...

Bài mới nhất

Công đức và lợi ích của Pháp tu lạy Phật

Lạy Phật, một pháp tu đơn giản, giúp ta có cơ hội “Quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp...