ĐẠO SƯ

ĐẠO SƯ

Không có bài viết để hiển thị

Bài mới nhất

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả...