ĐỀ ÁN VIET RIGPA

ĐỀ ÁN VIET RIGPA

Tâm thức và Rigpa

Giải thoát khỏi vô minh và khổ đau xảy ra khi chúng ta nhận biết và an trụ trong bản tánh chân thật của chúng ta. Cái nhận biết không phải là tâm thức...

Quỹ Phật Pháp – Rigpa Dzambala Fund

            Quỹ Phật Pháp - Rigpa Dzambala Fund  

Cúng Dường Quỹ Rigpa Dzambala

  Xin vui lòng gửi về:  Tel:  Email: 

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...