ĐỀ ÁN VIET RIGPA

ĐỀ ÁN VIET RIGPA

Cúng Dường Quỹ Rigpa Dzambala

  Xin vui lòng gửi về:  Tel:  Email: 

Quỹ Phật Pháp – Rigpa Dzambala Fund

            Quỹ Phật Pháp - Rigpa Dzambala Fund  

Hoạt động Quỹ Rigpa Dzambala

CÁC ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ Điều 1. Phạm vi của Quỹ Nội quy về việc thành lập Quỹ Rigpa Dzambala nhằm giúp đỡ Phật Pháp ngày một hưng thịnh tại Việt nam. Tên tiếng Anh:...

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...