TAM CĂN

TAM CĂN

Vũ điệu Dakini – Thiết lập, truyền bá và duy trì Giáo Pháp

Phật pháp không có mục đích nào khác hơn là làm lợi ích cho loài người. Hạnh phúc của loài người là đối tượng độc nhất từ hoạt động của chư Phật. Vì vậy...

Luận giải bài ca ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Kính lễ đạo sư và đấng bảo hộ của chúng con, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Sự thông tuệ của ngài chiếu soi như mặt trời, không bị che mờ bởi vọng tưởng hay dấu vết của si mê, Ngài giữ trong tim một bộ kinh biểu tượng của việc...

Thực hành thiền Đức Tara trắng

Giới thiệu Thực hành về Đức Tara là thực hành rất quen thuộc ở Tây Tạng. Có nhiều thực hành về Đức Tara – Tara Xanh lá, Tara Trắng, Tara Đỏ, Tara Vàng, Tara Xanh...

Hoạt động kính ái

Giáo lý này được ban lúc bắt đầu thực hành nhóm mở rộng lần thứ ba về Padma Khandro ở trung tâm Lerab Ling. Trong đó, Rinpoche đã giải thích cách mà hoạt động kính ái hòa hợp vào trong con đường Phật giáo và chỉ ra những...

Kim Cương Sư và Bổn tôn Yidam

Những lời chỉ dạy cho công chúa Tsogyal Những giáo huấn khẩu truyền về Kim Cương Thừa. Những câu hỏi và đáp về những tính cách của một vị Thầy Và làm sao thiền định về một Bổn Tôn Yidam. NAMO GURU Trước hết, Padmakara, Đại Đạo Sư từ Uddiyana,...

Công đức chư Bổn tôn Kính ái

Mỗi vị Bổn tôn Kính ái đều sở hữu phẩm tính đặc biệt riêng. Nếu chúng ta cầu nguyện đến chư vị với lòng sùng mộ, không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ được trao tặng tất cả các thành tựu (siddhi) mà chúng ta mong cầu. Những lời cầu nguyện của các bạn...

Cầu nguyện cho giáo pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh khắp muôn...

  Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật Pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi...

Cuộc Đời Đức Jamyang Khyentse Wangpo

HOÀN CẢNH Ở Xứ Tuyết Tây Tạng, những giáo lý của Đức Phật được trao truyền trong nhiều dòng truyền thừa. Người ta thường nói rằng những dòng truyền thừa nghiên cứu được hỗ trợ bởi ‘tám cột trụ lớn’ và ‘tám cỗ xe’...

Những thách thức của Tăng đoàn trong thế kỷ 21

Thử thách của thời đại Tăng già, đoàn thể của các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này trong 25 thế kỷ qua, chịu...

Đức Chatral Rinpoche cuộc đời một huyền thoại

Kyabje Chatral Sangye Dorje Rinpoche là một trong những vị Yogi chứng ngộ nhất của Phật giáo Tây Tạng... Năm 1947, ngài đã có địa vị cao quý của một Bậc Giáo thọ sư...

Bài mới nhất

Thi kệ chính về sáu trung ấm

Bài thơ gồm bảy khổ được tìm thấy trong tác phẩm Bardo Thodol, còn được biết đến với tên tiếng Anh là The Tibetan Book of...