BỐN ĐIỂM CHUYỂN TÂM

BỐN ĐIỂM CHUYỂN TÂM

Thi kệ chính về sáu trung ấm

Bài thơ gồm bảy khổ được tìm thấy trong tác phẩm Bardo Thodol, còn được biết đến với tên tiếng Anh là The Tibetan Book of the Dead – Tử Thư Tây Tạng, do Đạo Sư Liên...

Đi vào cửa Pháp

  Dù khổ đau trong Đại dương Sinh tử Được thuyết giảng, và việc rời bỏ nó được thôi thúc Nhưng chẳng mấy ai thực sự bị thuyết phục Và quyết tâm từ bỏ Sinh tử. Dù biết rằng...

Thuốc lá – kẻ dẫn đường dắt người mù trên con đường lầm lạc...

OM SWASTI: Với sự cảm kích tối thượng và lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) – sự hiển lộ trí tuệ của tất cả chư Phật và sự...

Những đau khổ nói chung của sinh tử luân hồi

Như ta đã chỉ ra từ trước, hiện giờ chúng ta có thể có một đời người được phú bẩm với những điều kiện tự do và những thuận duyên rất khó tìm, nhưng cuộc đời này sẽ không kéo dài. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ...

Tám thi kệ luyện tâm

Geshe Langri Thangpa 1. Với quyết tâm thành tựu Lợi lạc lớn lao nhất Nhờ tất cả chúng sinh Tôi nguyện luôn giữ gìn Chúng sinh trong đáy tim Vì chúng sinh quí hơn Cả bảo châu như ý. 2. Khi gặp...

Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

  Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn và Ngài...

“Tôi không cần gì cả”

Cho dù ngài đến bất cứ nơi nào, Patrul Rinpoche, vị đại sư của phái Đại Thành, luôn luôn nhận được nhiều phẩm vật cúng tặng. Một khi nhận được phẩm vật gì, ngài thường tặng ngay...

Lòng từ bi hơn tất cả mọi thứ

Một vị Lạt-ma già nọ kiếm được một tảng đá bằng phẳng bên cạnh một cái hồ để chuyên tâm thiền định. Mỗi ngày ông đều ngồi đó. Đó là một cái hồ đầy ếch nhái...

Lòng từ bi hơn tất cả mọi thứ

Cách đây trên hai ngàn năm, trong thành phố Sravasti ở Ấn Độ có một gia đình Bà-la-môn sinh được hai người con trai. Người con cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chunda thì rất...

Phát triển niềm vui trong sự tu tập

Phát triển niềm vui trong sự tu tập là điều quan trọng vì làm cho sự tu được nhẹ nhàng. Nếu chúng ta luôn buồn bã, nhắc đi nhắc lại rằng “Tôi đã đau...

Bài mới nhất

Sống chân chánh là tôn kính Phật

Ðã nếm vị độc cư… Câu chuyện này kể lại khi đức Thế Tôn ở Vệ-xá-ly (Vesali) liên quan đến một thầy Tỳ-kheo. Khi nghe đức...