Bài mới

Tất cả

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899)   Hỡi ôi! Chúng sinh như...

Một nông dân bị kết tội oan

Nghiệp làm không chánh thiện.... Câu này đức Phật dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến một nông dân. Anh nông dân đang cày trên...

Vững vàng như đá tảng

Như đá tảng kiên cố … Tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy như thế, liên quan đến Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya. Các Sa-di và những người...

Một người được kho báu tinh thần

Nếu thấy bậc hiền trí … Giáo lý này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ràdha. Trước khi trở thành Sa-môn, Ràdha là một...

Buổi tối hãy ăn ít và quán chiếu về cái chết

Hãy ăn ít thức ăn vào buổi tối và quán chiếu về cái chết và vô thường trước khi con đi ngủ. Các giấc...

Ít người đến bờ kia

Ít người giữa nhân loại … Thế Tôn đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vấn đề nghe pháp. Dân cư...

Quan tâm nhiều

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Vượt qua triền cái Hôn trầm và Thuỵ miên

Trong Anguttara Nikāya (Tăng Chi Kinh), Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa hôn trầm và thụy miên như sau: “ Nếu...

Đức Phật Thích Ca Thi Triển Thần Thông Tại Thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul...

Bài viết trong tuần

Tất cả

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE