CHƯ PHẬT

CHƯ PHẬT

Tán thán Đức Phật Thích Ca

  Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã độc tôn, con đảnh lễ Tôn Giả thiện xảo thời...

Đức Phật Thích Ca thi triển thần thông tại thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul Düchen để kỷ niệm ngày cuối cùng của 15 ngày...

Tán dương Đức Văn Thù, hiện thân Tuệ giác Chư Phật

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng đạo sư Trí tuệ của ngài | sáng như vầng dương | thoát mọi bóng mây | vô minh, phiền não...

Tiểu sử sơ lược Đức Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche, bậc Thầy dẫn dắt tâm linh của Tổ chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại thừa (FPMT), Ngài là Hóa thân của hành giả Sherpa Nyingma Kunsang Yeshe, Lawudo Lama....

Tán dương Đức Văn Thù, hiện thân Tuệ giác Chư Phật

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng đạo sư Trí tuệ của ngài | sáng như vầng dương | thoát mọi bóng mây | vô minh, phiền...

THÁNG ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOTHRUL DUCHEN [21/2/2023 – 21/03/2023] VỚI SỰ KIỆN ĐẠI CÁT...

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế...

Điều kỳ diệu của sự lễ lạy

I. Tại sao chúng ta lễ lạy 1. Sự tịnh hóa tánh kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta...

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những kinh nghiệm từ những người đi trước. Câu chuyện “Tứ...

Yulokod cõi thuần tịnh của Đức Tara

Kính lễ Đức Avalokiteshvara Quỳ lạy dưới gót sen Đấng nhìn chúng sinh với đôi mắt bi mẫn, con sẽ tán thán Bổn tôn phi thường này để hoàn thiện hai tích tập. Xin đảnh lễ Ngài, Đức Tara, Bổn tôn trong các Bổn tôn, suối nguồn của mọi thành tựu tâm linh không...

Núi huy hoàng màu đồng đỏ – Cõi thuần tịnh của Đức Padmasambhava

Con đường mà tôi đề cập tới là một lối đi hẹp, khó khăn và đóng kín. Để những ai khao khát giải thoát có thể đi vào con đường dẫn tới giải thoát đó Tôi sẽ nói thêm một chút về vòng...

Bài mới nhất

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những...