GIÁO PHÁP

GIÁO PHÁP

Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp đầu tiên

Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế. Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. Cao thượng nhất trong các loài có hai chân...

Chánh kiến

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện đời của Đức Phật. Chúng ta biết rằng thái tử Siddhattha đã rời bỏ cung điện lộng lẫy của vua cha, để bắt đầu cuộc sống không nhà của người lữ hành lang thang đi...

Đức Phật và Phật Pháp – Chướng ngại tinh thần

“Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, không thể được phân tách dễ dàng, cũng không được cấu tạo hoàn bị để tiêu trừ ô nhiễm”. Tạp A Hàm. Chướng ngại tinh thần, Nivarana (Ni + Var, có nghĩa làm...

Đức Phật và Phật Pháp – Ba la mật

"Hãy tích cực hoạt động để tạo an lành cho kẻ khác." Sutta Nipata. Có mười đức tánh cao quý vượt hẳn thế tục gọi là Parami (Ba La Mật) , mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để thành tựu Đạo Quả Chánh Đẳng Chánh Giác (Samma...

Đức Phật và Phật Pháp – Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát...

"Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi mang đây, Chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước." -- Sri Sanghabodhi Trong giáo lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba con đường, để thành đạt tuệ giác (bodhi). Người có chú nguyện đạt...

Đức Phật và Phật Pháp – Đặc tánh của Niết bàn

"Niết bàn là gì, hỡi đạo hữu? Sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đó, nầy đạo hữu, gọi là Niết Bàn.''  Tạp A Hàm Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi trong ấy tất cả đều là...

Đức Phật và Phật Pháp – Niết bàn

"Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng"  Kinh Pháp Cú Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dầu người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng lặng của Niết Bàn, văn...

Đức Phật và Phật Pháp – Đức Phật và vấn đề thần linh tạo...

"Ta liệt Brahma vào hạng bất công đã tạo nên một thế gian hư hỏng." Túc Sanh Truyện. Phạn ngữ (Pali) tương đương với danh từ "Tạo Hóa" trong các tôn giáo khác là Issara (Sanskrit, Bắc Phạn, là Isvara), hay...

Đức Phật và Phật Pháp – Khởi thủy của đời sống là gì?

"Này hỡi các đệ tử, khởi điểm của một cuộc hành trình xa xôi này thật không thể quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong màng Vô Minh. Bị dây Ái Dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển triền...

Tứ đại dưới con mắt của Phật học và khoa học

Hãy nhìn tứ đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn: đất là chất rắn, nước là chất lỏng, gió là chất khí và lửa là hơi ấm. Với cái nhìn này,...

Bài mới nhất

Thi kệ chính về sáu trung ấm

Bài thơ gồm bảy khổ được tìm thấy trong tác phẩm Bardo Thodol, còn được biết đến với tên tiếng Anh là The Tibetan Book of...