Tác giả Đăng bởi Thích Nữ Diệu Không

Thích Nữ Diệu Không

42 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Điều giác ngộ thứ 5 – Kinh bát Đại Nhân Giác...

CHÁNH VĂN: Đệ ngũ giác ngộ: Ngu si sanh tử. Bồ-tát thường niệm, Quảng học đa văn, Tăng trưởng trí tuệ, Thành tựu biện tài, Giáo hóa nhất thiết, Tất dĩ đại...