CHIA SẺ

TIẾT THANH MINH – KHỞI BIẾT ƠN [04-19/4/2024]

Từ ngày 4/04/2024 đến ngày 19/04/2024 là Tiết Thanh Minh một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam và Á Châu, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các tiền nhân qua các thế hệ. Cầu mong tất cả chúng hữu tình luôn khởi được lòng biết ơn.

Tiết Thanh Minh
Trời Trong Suốt
Bồ Đề Sáng
Khởi Biết Ơn
Chư Tiền Nhân
Mọi Hạnh Lành
Đức Lưu Mãi

Viet Rigpa Foundation