ĐẠO SƯ

ĐẠO SƯ

Guru Yoga – Sự hợp nhất với bản tánh của Đạo sư

Bây giờ chúng ta đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga, qua nó trí huệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong...

Kyabje Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Đức Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là vị lãnh đạo tối cao của dòng Nyingma thuộc Phật giáo Kim Cương thừa và là một Tertön (vị Khai Mật Tạng, vị khám phá kho tàng giáo...

Tường thuật Chân thực về Một Hành giả Thành tựu Thần chú Đạo sư...

Kính lễ Đức Liên Hoa Sanh và Pema Norbu Rinpoche (1) Tháng Năm 2006 – Tại Bhutan, xứ sở linh thánh của Đức Liên Hoa Sanh, một Đạo sư thành tựu mù lòa biết rõ...

Tái sinh

Thưa đồng bào Tây Tạng của tôi, cả ở trong và ngoài Tây Tạng, cùng tất cả những người thực hành theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và hết thảy những ai có sự nối kết với Tây Tạng và người Tây...

Đức Jigme Khyentse Rinpoche

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche và khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa 16 và Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche chứng nhận là...

Kyabje Dorzong Rinpoche Đời Thứ 8

Chi tiết cụ thể về sự ra đời của Dorzong Rinpoche hiện thời đã được báo trước rất rõ ràng bởi Kyabje Drukpa Yongdzin Rinpoche đời thứ 7, vị thầy gốc của Kyabje Dorzong...

Nữ Thành Tựu giả Khandro Tsering Chodron một sự khiêm cung vĩ đại

Khandro Tsering Chodron Đức Sogyal Rinpoche đã chia sẻ đôi dòng về Khandro Tsering Chodron trên tờ Huffington Post vào ngày 23 tháng 9 năm 2011. Đầu tháng này, tôi đã tham dự lễ tưởng niệm dì...

Bài ca chứng đắc

Con lễ lạy dưới chân Marpa Dịch Giả. Những đệ tử quy tụ nơi đây, Hãy nghe đây bài ca giáo huấn cuối cùng. Nhờ lòng bi của Marpa Vách Núi Phía Nam, Ẩn sĩ già nua Milarepa Đã...

Bài học từ sinh hoạt hằng ngày của Đức Đạt Lai Lạt Ma

  Victor Chan, người viết chung với ngài Đạt Lai Lạt Ma cuốn “The Wisdom of Forgiveness” (Trí tuệ của sự tha thứ), có được cơ hội quý báu trải qua một khoảng thời gian riêng cùng ngài Đạt Lai Lạt...

Thiện tri thức – điều kiện cần để đạt đến Giác Ngộ

Điều trói buộc chúng ta vào sinh tử là tập quán sâu xa luôn luôn đi theo đường hướng hay những kế hoạch sai lầm. Để giúp đỡ chúng ta, bảo vệ ta, và...

Bài mới nhất