CHIA SẺ

Từ thuở hoang sơ từ khi chưa có sự bắt đầu,
Những cái rễ của cây vô danh.
Được vun tưới bằng những cơn mưa,
Của thói quen vọng tưởng.
Chúng lớn mạnh thành những nhánh vô minh
Hôm nay ta đốn cây vô minh ấy.
Bằng chiếc rìu giáo pháp của chân sư,
Bạn ơi !
Hãy nghĩ suy và cân nhắc để tu tập .

Truyền Thuyết

Vinapa vốn là hoàng tử con vua xứ Gauda. Đạo sư của ngài là Buddhapa. Là con duy nhất nên Vinapa rất được cha mẹ cưng chiều. Thuở nhỏ, Vinapa đã tỏ ra say mê âm nhạc và rất có năng khiếu về bộ môn nghệ thuật này. Ngài chơi đàn Vina rất thành thạo và đam mê đến nỗi không còn quan tâm đến việc học hành.

Triều đình cùng hoàng tộc lấy làm lo lắng cho cơ đồ của giang sơn xã tắc. Vì Vinapa là người sẽ kế vị ngai vàng và ngài cần học cách cai trị thần dân hơn là trở thành một nhạc sĩ. Để giải quyết chuyện này, nhà vua mời đạo sư Buddhapa pháp thuật cao cường và tài trí vô song đến để chữa trị chứng say mê âm nhạc của hoàng tử. Quả nhiên, phong cách và đạo hạnh của vị thánh tăng này làm cho hoàng tử có phần lung lạc.

Sau một thời gian gần gũi tiếp xúc với hoàng tử. Đại sư thấy đã đến lúc hóa độ cho Vinapa, bèn gợi ý về chuyện tu tập. Hoàng tử đáp: “Thầy nói rất đúng. Nhưng đối với ta âm nhạc là thiền định. Vả lại ta bận học chơi đàn Vina và ta lại còn mê âm thanh của đàn Tambura nữa. Nếu thiền định của nhà Phật vi diệu thì cần gì buộc ta phải từ bỏ âm nhạc ?”.

Đại sư nói: “Ta sẽ dạy con thiền định bằng âm nhạc. Con không cần phải từ bỏ âm nhạc mà sẽ dùng âm nhạc như một phương tiện để dễ thiền định”. Hoàng tử nghe thế liền hoan hỷ nhận lời. Sư bèn điểm đạo và khai tâm cho hoàng tử. Ngài dạy cho hoàng tử cách chú tâm vào tiếng đàn. Dừng lại tất cả sự can thiệp của tâm tưởng vào âm thanh. Chấm dứt tạp niệm để chú tâm thưởng thức âm thanh thanh tịnh. Hoàng tử tuân theo giáo pháp, tu luyện trong 9 năm thì dứt được vô minh. Tâm trí trở nên thanh tịnh, ánh sáng bùng lên trong tâm trí ngài như ngọn đèn. Chính lúc ấy hoàng tử đắc Đại thủ ấn và các thần thông tự nhiên hiển lộ.

Hành Trì

Vina là một loại nhạc cụ có 7 dây. Thùng đàn làm bằng quả bầu khô, phía cuối cần đàn lại gắn một quả bầu thứ hai để khảy lên âm thanh phát ra lớn và vang lâu. Còn Tambura là nhạc cụ có 4 dây dùng để đàn đệm theo đàn Vina. Trong cổ nhạc Ấn Độ người ta quan niệm: Âm thanh trầm bổng của đàn Tambura chính là âm thanh của vũ trụ. 22Đó là âm Ohm.

Tiếng đàn Vina là giọng Âm và tiếng đàn Tambura là giọng Dương. Sự kết hợp âm thanh của hai nhạc cụ này hàm chứa tất cả âm thanh trong vũ trụ.Tất cả âm thanh của vũ trụ hợp lại thành âm Sabda. Tức âm chỏi với âm Nada được phát ra từ thanh quản. Ở Tây Tạng không phân biệt như thế. Vì âm Sgra trong Tạng ngữ đã bao hàm cả hai nguyên lý này .

Nguồn kimcuongthua.org