CHIA SẺ

Các hóa thân chư Phật có hàng trăm, hàng nghìn, vô lượng vô biên không thể đếm xuể, bởi tâm có vô số xúc tình và khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, khái quát lại có hai khía cạnh căn bản của tâm đó là tham dục và sân giận. Tâm sân giận lại có vô số tuỳ phiền não thuộc sân giận. Tâm tham lam lại có vô số tùy phiền não thuộc tham lam. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng không thể nói hết có bao nhiêu khía cạnh của tâm. Nói ngắn gọn, có 5 phiền não căn bản và mỗi phiền não căn bản này lại có vô số tùy phiền não phụ thuộc thể hiện vô số khía cạnh của tâm. Mỗi khía cạnh đó lại được thị hiện bởi mỗi Đức Phật Bản tôn có các hình tướng, màu sắc khác nhau. Bởi vậy mới có vô số hoá thân Phật không thể kể đếm.

Và sẽ là vô nghĩa nếu khẳng định rằng chỉ có 100 vị Phật vì thực ra là có vô lượng vô biên chư Phật. Nhưng trong Kim Cương Thừa có dạy về phương pháp thực hành 100 vị Phật Bản tôn nhằm giúp chúng ta hiểu được về sự hiện diện của các xúc tình tiêu cực trong chính mình và giúp chúng ta kiểm soát chúng. Bởi đó chính là hai khía cạnh chính của tâm là tham và sân. Tham được thị hiện một cách nhậm vận tự nhiên trong hình tướng của các chư Phật Bản tôn An bình và Sân được thị hiện một cách nhậm vận tự nhiên trong hình tướng của chư Phật Bản tôn Uy mãnh. Cũng có trường hợp đặc biệt nhưng rất hiếm. Trong cuộc sống, ta thường bị cuốn trôi, nhấn chìm bởi hai xúc tình này và  trở nên mất kiểm soát. Hết tham không được thì ta khởi sân, hết sân thì tham lại khởi lên. 5 xúc tình phiền não căn bản được chia nhóm thành tham và sân.

Trên thực tế hệ thống luân xa, minh điểm, kinh mạch năng lượng vì tế của chúng ta là nơi an trụ của 100 vị Phật Bản tôn. Chúng ta có 5 luân xa gồm cả luân xa thứ 5 là luân xa bí mật. Mỗi luân xa chứa các năng lượng vi tế khác nhau. 100 vị Phật Bản tôn an trụ trong các luân xa kinh mạch của ta từ khi ta nhập thai mẹ dù chưa rõ hình hài. Các Ngài chính là bản chất tâm ta, bản chất tự nhiên của tham và sân. Để nhận ra bản chất tâm đó không có cách nào khác ngoài việc tu tập để chuyển hoá, tịnh hoá các xúc tình, các nghiệp xấu, các năng lượng tiêu cực trú trong các luân xa kinh mạch của mỗi người để chúng ta có thể hiển lộ được chư Phật, nhận ra được bản chất tâm thanh tịnh sẵn có nơi chính mình.

100 vị Phật Bản tôn đi đâu sau khi thân tứ đại tan rã?

Đạo Phật tin vào đời sau và tầm quan trọng của giai đoạn Bardo trung ấm sau cái chết. Giai đoạn này vô cùng khó khăn, sợ hãi kinh hoàng vì điều căn bản nhất là do thiếu sự thực hành lúc còn sống nên chúng ta không thể nhận ra chư Phật bản tôn hiển lộ trong giai đoạn này. Khi thân tứ đại tan rã, năng lượng chấm dứt, 100 vị Phật bản tôn theo tâm giải phóng ra khỏi thân thể và thị hiện trong không gian, chúng ta vô cùng hoảng sợ, chạy trốn thay vì nhận ra các Ngài là bất khả phân với tâm mình và tìm cầu sự gia trì giúp đỡ nơi các Ngài. Ta cần nhận rõ, tin tưởng xác thực về các Ngài, từ Phật A Di Đà đến các vị Hộ pháp trấn giữ 4 cửa Mandala, như sự tin tưởng, thân thuộc của ta đối với người thân, chồng con. Chẳng hạn hãy tưởng tượng trong đêm tối mịt mùng vắng lặng, dù Đức Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay thị hiện trước bạn, thì tôi tin chắc tới 98% là bạn sẽ hoảng sợ bỏ chạy cầu cứu chồng con, gọi điện thoại di động khi nhìn thấy Ngài trong tình huống này. Bởi Ngài có hàng nghìn bàn tay, hàng nghìn con mắt, thân cao gấp trăm lần người thường, trông hoàn toàn khác xa quan kiến thông thường mà bạn có thể hình dung. Vì vậy điều đó sẽ làm bạn vô cùng hoảng sợ.

Vì vậy, điều đó cho thấy bạn cần thực hành tu tập để tâm mình làm quen với 100 vị Phật Bản tôn thông qua các pháp tu như pháp tu Kim Cương Tát Đỏa. Đó là pháp tu cốt tuỷ, thiết yếu đối với mỗi người hành giả.

Đức Gyalwang Drukpa
Nguồn: Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm, 2019