Tác giả Đăng bởi Viet Rigpa

Viet Rigpa

1191 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Một nông dân bị kết tội oan

Bài mới nhất

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899)   Hỡi ôi! Chúng sinh như...

Một nông dân bị kết tội oan

Vững vàng như đá tảng