NGHIỆP QUẢ

NGHIỆP QUẢ

Ý nghĩa của nghiệp

Đức Phật giảng dạy về luật nhân quả như thế nào? Đại cương về nghiệp Bốn tính chất của nghiệp: Nghiệp chắc chắn hiện hữu. Sự tăng trưởng của nghiệp. Hành động (nhân) chưa hoàn tất...

Một Câu Chuyện Về Nghiệp

Vào thời đức Phật, một ngoại đạo đến hỏi Tỳ kheo Samid (tu được ba năm) rằng: - Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được...

Bài mới nhất

Thi kệ chính về sáu trung ấm

Bài thơ gồm bảy khổ được tìm thấy trong tác phẩm Bardo Thodol, còn được biết đến với tên tiếng Anh là The Tibetan Book of...