MẬT TÔNG

MẬT TÔNG

Cuộc đời Đức Phật và sự thực hành Pháp của chúng ta

Nhờ căn cứ vào cuộc đời của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu được những khía cạnh nền tảng của sự thiền định và cách hành xử như một hành giả Pháp. Mặc dù nhiều người chỉ nhìn cuộc đời của Đức Phật như một câu chuyện lịch sử,...

Tri kiến đúng đắn: Biến người tin thành Bồ Tát

Đầu thế kỷ 21 này, nhân loại đã thành công trong việc xây dựng một nền văn minh vật chất cao cấp với đôi tay và trí óc, và trong suốt quá trình này,...

Tử Thư Tây Tạng – Bình giảng của Đức Chošgyam Trungpa Rinpoche

Dường như có một vấn đề khúc mắc cơ bản khi chúng ta đề cập tới chủ đề “Tử thư Tây Tạng”. Nếu đưa ra so sánh về phương diện thần thoại và những...

Làm người tại gia tu tập Lamrim

Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai, được tổ chức ở Tu Viện Kopan,...

Cam kết trì giữ đạo đức kiên định của đức Chatral rinpoche

Chatral Rinpoche nổi danh trong cộng đồng Tây Tạng bởi giới luật tâm linh vô song của ngài, đặc biệt là khi xảy ra việc ngài tự chế không ăn thịt. Ăn thịt là một phương diện kiên cốcủa văn hóa Tây Tạng và rất ít người có thể kiêng thịt lâu dài. Đức Đạt Lai...

Lòng bi mẫn và tình yêu thương

các bạn thân mến, trong thông điệp đầu tiên, tôi muốn gởi lời chào nồng ấm đến tất cả các bạn trong mạn đà la này. Từ đời này qua đời khác, tâm thức...

Bài Ca Soi Sáng Tâm Hồi Nhớ

Thuở nọ, khi đức Jigten Sumgon  đang an trú tại tu viện Drikung Thil , ngài kêu gọi khoảng 30 đại đệ tử của ngài về vân tập tại một cánh đồng bát ngát ngay...

Đức Phật là người Thầy chỉ đường

Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại...

Tự do và thong dong – Một bài ca Kim cương tự phát

Hạnh phúc không thể được tìm thấy qua cố gắng và ý chí lớn lao, mà đã sẵn hiện tiền, trong sự buông xả trống trải và để mặc. Chớ có ráng sức, không có cái gì để...

Kiến giải của Garchen Rinpoche về Mahamudra, Dzogchen và Madhyamaka

TRI  KIẾN:  Đại  Ấn  (Mahamudra),  Đại  Viên  Mãn (Dzogchen)  và  Trung  Quán (Madhyamaka) chỉ cho ta thấy "tri kiến" về Chân Lý Tối Hậu, sự chứng ngộ tánh không của các niệm tưởng...

Bài mới nhất

Tình Thầy trò

Chuyện kể về một người đã thành đạt, một hôm cùng đứa con trai về làng thăm thầy cũ. Đến một căn nhà tranh...