MẬT TÔNG

MẬT TÔNG

Hãy quy y từ tận đáy lòng

Tam Bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời. Lòng bi mẫn của các ngài thì vô tư và không bao giờ cạn kiệt. Hãy quy y từ tận đáy lòng bạn. Đây là lời khuyên...

Hãy xây dựng ngôi nhà Bồ Đề Tâm và lái chiếc xe bồ đề...

Bồ Đề Tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát, và toàn bộ Giáo Pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt là trên con đường đạt đến Phật quả trong một đời, điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý phát triển và thành tựu của Mật Thừa. DO BỞI BỒ...

Câu chuyện Thung Lũng Hồng Thạch Ngọc

Đệ tử đảnh lễ hết thảy chư tôn sư Có một lần đấng đại hành giả Milarepa về trú tại Ưng Điện nơi Thung Lũng Ngọc, miên mật thâm nhập chánh định Đại Thủ...

Đức Dalai Lama giảng về phương pháp thiền chỉ

Sau khi có một thế ngồi đúng đắn, ta nên quán sát hơi thở ra vào. Thở ra thở vào nhẹ nhàng và tự nhiên, không nên thở quá mạnh hoặc quá yếu. Sự tập...

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo

Nhiều người đã tập họp ở đây tối nay và tôi rất vui sướng được gặp mỗi người trong các bạn. Tôi cảm kích trước mối quan tâm của các bạn vào đời sống...

Đừng lãng phí đời người quý báu này

         Theo các giáo lý nhân quả và các ví dụ v.v.., thật khó tìm được sự tự do và thuận lợi. Cho dù ta được sinh làm một con người, vẫn còn...

Thiền định trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng

Bên ngoài, việc tạo tác tượng Phật, phiên dịch, xuất bản kinh sách, truyền bá Phật pháp và xây dựng chùa tháp là những cách thức giữ gìn sự hiện diện của pháp Phật....

Nghệ thuật kiến trúc Phật Giáo Tạng truyền

Từ khi đạo Phật được truyền bá đến Tây Tạng, kiến trúc phật giáo đã chiếm một vị trí quan trọng và trở thành hiện thân của nghệ thuật kiến trúc Tạng truyền. Do...

Truyền hình trực tiếp buổi thuyết giảng của Thánh Đức Dalai Lama XIV từ...

Với sự thỉnh cầu thành kính của chư Phật tử châu Á, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi khai truyền Tứ Diệu Đế, 37 phẩm trợ Đạo và “Thích Bồ Đề Tâm Luận”...

Tuyên ngôn của Đức Dalai Lama về trách nhiệm toàn cầu

Mối quan tâm của tôi trải rộng đến từng thành phần trong gia đình nhân loại, đúng hơn là đến tất cả chúng sinh đang phải gánh chịu khổ đau. Tôi tin rằng sự...

Bài mới nhất

Giai đoạn của sự quán thấy xuyên thấu trong thiền định

Sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Pleine concience/Chánh niệm) là gì? Đó là một sự quán thấy trong sáng, một sự nhận thức minh bạch về bản chất tự tại (nội tại) của mọi sự vật - trên phương diện thuật...

Logic của sự tái sinh