GIÁO PHÁP

GIÁO PHÁP

Câu hỏi của Trưởng lão A Nan

Hương các loài hoa thơm... Tại Xá Vệ Thế Tôn đã dạy câu Pháp Cú trên khi trả lời câu hỏi của Trưởng lão A-nan. Một buổi chiều, trong khi đang ngồi tư duy quán tưởng,...

Xúc giác – Cội nguồn trí tuệ

Tất cả chúng ta tịnh hóa thân tâm trở thành những Tỳ-kheo, Sa-di trong Tăng đoàn Phật giáo với mục đích chứng đạt được sự bình an. Vậy bình an thật sự là gì? Đức...

Tầm quan trọng của Pháp duyên khởi

Tầm Quan Trọng Của Giáo Pháp Duyên khởi là pháp rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bồ tát của chúng ta đã thiền quán rất sâu đậm về pháp duyên khởi này khi...

Quán Nhân Duyên

Bài giảng ngày 23-6-2019 tại trường hạ Học viện TP.HCM GN - Trường hạ chúng ta đã trải qua hơn một tháng cấm túc an cư. Điều đáng mừng nhất là trong đời sống chúng...

Dập tắt mồi lửa bên trong

Đức Phật bảo cho chúng ta rằng có ba ngọn lửa vô hình ngày đêm thiêu cháy con người và thế gian này, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Trong bài kinh...

Đức Phật và Phật Pháp – Sau khi thành Đạo

“Trên thế gian, không luyến ái là hạnh phúc” – Udana Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội Bồ Đề, thì có...

Lầm Tưởng Thân Là Tự Ngã

Cơ thể vật chất nầy mà ta quan niệm sai lầm là tự ngã, vốn thật là gì? Những đặc tính vật chất sau đây hợp thành nền tảng của hình thể vật chất:...

Đức Phật và Phật Pháp – Đặc tánh của Niết bàn

"Niết bàn là gì, hỡi đạo hữu? Sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đó, nầy đạo hữu, gọi là Niết Bàn.''  Tạp A Hàm Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi trong ấy tất cả đều là...

Các bước trên con đường Đạo

Có ba cách tiếp cận Pháp. Một là bằng cách thâu thập kiến thức qua việc học hỏi các kinh tạng của đức Phật, cố gắng nhớ chúng càng kỹ càng tốt. Điều đó rất hữu ích trong việc truyền bá giáo lý qua các...

Bốn điều không thể ngăn ngừa

Trong bộ Tạp A Hàm, Anguttara Nikaya, Đức Phật có giảng về bốn hiểm họa mà không ai có thể ngăn ngừa. Đó là bản chất hiểm nguy của tuổi già, của bệnh tật,...

Bài mới nhất

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899)   Hỡi ôi! Chúng sinh như...

Một nông dân bị kết tội oan

Vững vàng như đá tảng