GIÁO PHÁP

GIÁO PHÁP

Một nông dân bị kết tội oan

Nghiệp làm không chánh thiện.... Câu này đức Phật dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến một nông dân. Anh nông dân đang cày trên miếng ruộng gần thành Xá-vệ. Thấy Thế Tôn và Trưởng...

Vững vàng như đá tảng

Như đá tảng kiên cố … Tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy như thế, liên quan đến Trưởng lão Lakuntaka Bhaddiya. Các Sa-di và những người khác chưa biết Trưởng lão nên thường kéo tóc, nắm...

Một người được kho báu tinh thần

Nếu thấy bậc hiền trí … Giáo lý này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ràdha. Trước khi trở thành Sa-môn, Ràdha là một Bà-la-môn nghèo ở Xá-vệ. Quyết định đi tu, anh đến...

Điều gì hạnh phúc nhất trên đời?

Vui thay Phật ra đời! ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số thầy Tỳ-kheo. Một hôm năm trăm Tỳ-kheo ngồi ở pháp đường...

Câu hỏi của Trưởng lão A Nan

Hương các loài hoa thơm... Tại Xá Vệ Thế Tôn đã dạy câu Pháp Cú trên khi trả lời câu hỏi của Trưởng lão A-nan. Một buổi chiều, trong khi đang ngồi tư duy quán tưởng,...

Đức Phật và Phật Pháp – Chướng ngại tinh thần

“Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, không thể được phân tách dễ dàng, cũng không được cấu tạo hoàn bị để tiêu trừ ô nhiễm”. Tạp A Hàm. Chướng ngại tinh thần, Nivarana (Ni + Var, có nghĩa làm...

Đức Phật và Phật Pháp – Sau khi thành Đạo

“Trên thế gian, không luyến ái là hạnh phúc” – Udana Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội Bồ Đề, thì có...

Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp đầu tiên

Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế. Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. Cao thượng nhất trong các loài có hai chân...

Chánh kiến

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện đời của Đức Phật. Chúng ta biết rằng thái tử Siddhattha đã rời bỏ cung điện lộng lẫy của vua cha, để bắt đầu cuộc sống không nhà của người lữ hành lang thang đi...

Đức Phật và Phật Pháp – Chướng ngại tinh thần

“Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, không thể được phân tách dễ dàng, cũng không được cấu tạo hoàn bị để tiêu trừ ô nhiễm”. Tạp A Hàm. Chướng ngại tinh thần, Nivarana (Ni + Var, có nghĩa làm...

Bài mới nhất

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những...